Mebâdi-i İlm-i Servet-i Milel

Modern iktisadi düşüncenin Osmanlı Türkiyesi’ne girişi, yayılması ve yerleşmesine dair sis perdesi son yıllarda yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarla kısmen aralanmaya başladı. Bu alandaki çalışmalara konu olan eserlerin önemli bölümünü iktisat ders kitapları oluşturmaktadır. Ders kitapları yazıldığı dönemde iktisat alanında Batı dünyasında süre giden fikri tartışmalara, Osmanlı münevverlerinin fikri yönden hangi kaynaklardan beslendiklerine ve modern iktisadi düşüncenin Osmanlı Türkiyesi’nde nasıl bir gelişme gösterdiğine dair önemli ipuçları barındırırlar.

Hayatınıza Dokunacak Sözler

Hayat; başı ve sonu beli olan bir film gibidir. Amaç; bu sınırlı süreyi dolu dolu yaşamak, kendine, ailene, topluma, ülkene, insanlığa faydalı ve hayırlı hizmetlerle geçirmek olmalıdır. İş hayatı olarak (Ülker, İstikbal, Asfa ve halen Türk Telekom ) ve sivil toplum dünyasında (İlksav, Yeşilay, Asilder, Sogel, Ensiad, TT Spor Kulübü) aktif ve icra pozisyonlarında görev almış biri olarak, yaşamım boyunca edinmiş olduğum birikimleri ilgi duyanlara aktarmanın çok önemli olduğunu düşündüm.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.