Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6yeni e-konomi

Google Ads

Sosyal Güvenlik

Şirket Ortakları İş Kazası Geçirirse

Hep işverene bağlı olarak hizmet akdiyle çalışanların iş kazası geçirmeleri konusunu işliyoruz. Peki, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ortakları iş kazası geçirirlerse, SGK’ ya iş kazası bildiriminin hangi sürede yapılması gerekecek?