Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 5

Google Ads

Sosyal Güvenlik

Asgari İşçilikte Yeni Düzenleme

İhale konusu işlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesince yapılan araştırma sonucunda Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliğinin 110 uncu maddesine göre tespit edilen ve SGK ‘ya bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesi uyarınca hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunmaktadır.