Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9yeni e-konomi

Google Ads

Sosyal Güvenlik

6 TL yerine 46 TL ödemeyin

Apartmanlarda çoğunlukla yapılan bir hata var. Apartman çöplerini günde bir kere toplamak ve apartmanda ayda bir temizlik yapmak karşılığında ücret ödenen kişiyi maliyetli olur diye sigortalı yapmamak. Aslında, sigorta yaptırmamanın maliyeti çok daha yüksek. Öyle ki, idari para cezaları, primler ve bu primlerin gecikme faizlerinden kaynaklanan ödenmeyen borç nedeniyle bu durum daire sahiplerinin gayrimenkullerine haciz konmasına kadar gidebilir.

İşe Giriş Tarihi Nasıl Düzeltilebilir? İdari Para Cezası Nasıl İndirilir?

İşverenlerin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunu ileri sürmeleri halinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin delillerle ispatlanması ve ünitece ( sosyal güvenlik merkezi) de işverenler tarafından ibraz edilen belgelere göre işe giriş tarihinin hatalı yazıldığının anlaşılması halinde, itirazlar kabul edilip işe giriş tarihi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılır..