Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9yeni e-konomi

Google Ads

Sosyal Güvenlik

Emekli veya Yaşlılık Aylığı Alanların Kamu İdarelerinde Görev Almaları Halinde Aylıkları Kesilir mi?

Emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların aylıkları, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda görev almaları halinde kesilir.

6 TL yerine 46 TL ödemeyin

Apartmanlarda çoğunlukla yapılan bir hata var. Apartman çöplerini günde bir kere toplamak ve apartmanda ayda bir temizlik yapmak karşılığında ücret ödenen kişiyi maliyetli olur diye sigortalı yapmamak. Aslında, sigorta yaptırmamanın maliyeti çok daha yüksek. Öyle ki, idari para cezaları, primler ve bu primlerin gecikme faizlerinden kaynaklanan ödenmeyen borç nedeniyle bu durum daire sahiplerinin gayrimenkullerine haciz konmasına kadar gidebilir.