Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9yeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Memur Ücretsiz İzinde İş Kazası Geçirirse?

Devlet memurlarına 657 sayılı Yasa’nın 108’inci maddesi uyarınca uzun süreli ücretsiz izin verilebilmektedir. Örneğin, memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Memur Hastalık İzninde İyileşmezse?

Merak edilen konulardan biri de, memurların uzun süreli hastalık izinlerinin emeklilik açısından yaratabileceği sonuçların neler olabileceğidir.

6 TL yerine 46 TL ödemeyin

Apartmanlarda çoğunlukla yapılan bir hata var. Apartman çöplerini günde bir kere toplamak ve apartmanda ayda bir temizlik yapmak karşılığında ücret ödenen kişiyi maliyetli olur diye sigortalı yapmamak. Aslında, sigorta yaptırmamanın maliyeti çok daha yüksek. Öyle ki, idari para cezaları, primler ve bu primlerin gecikme faizlerinden kaynaklanan ödenmeyen borç nedeniyle bu durum daire sahiplerinin gayrimenkullerine haciz konmasına kadar gidebilir.

Erkek yetim evlenirse yetim aylığı kesilir mi?

Ölen emekli babamdan dolayı yetim aylığı alıyorum. 20 yaşındayım. Okuduğum yüksek okulda tanıştığım kız arkadaşımla evlenirsem aylığım kesilir mi?

Evlenme ödeneği aldıktan sonra boşanan kız yetim aylık için beklemek zorunda mı?

Evlendiğim için çeyiz parası almıştım. Bir yıl sonra boşandım. Yetim aylığı almak için müracaat ettim. Bir yıl daha beklemem söylendi. Niye?

Ücret Bordrosunda fazla çalışma sütunun boş bırakılması.

İşten ayrıldıktan sonra işçinin fazla mesai ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle iş mahkemesine dava açması sık rastlanan bir durumdur.

İşe Giriş Tarihi Nasıl Düzeltilebilir? İdari Para Cezası Nasıl İndirilir?

İşverenlerin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunu ileri sürmeleri halinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin delillerle ispatlanması ve ünitece ( sosyal güvenlik merkezi) de işverenler tarafından ibraz edilen belgelere göre işe giriş tarihinin hatalı yazıldığının anlaşılması halinde, itirazlar kabul edilip işe giriş tarihi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılır..

30.4.2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Memur Olanlar Nasıl Emekli Olacaklar?

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olanlardan en az 9000 gün alınması şartıyla, Yaşlılık aylığı bağlanır.

Dul veya Yetim Aylığı Alamayan Memur Dul ve Yetimlerinin Dikkatine!

Çevrenizde, maaş bağlanamamış olan, memur ve dul yetimleri olabilir. Bu yazıyı okumakta yarar var.

Emekli, Dul ve Yetimler İcra Müdürlükleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunabilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık alanların yazılı izinleri olmaması halinde, aylık ve gelirlerinden icra kesintisi yapılamaz. Konya ilişkin SGK 2011/58 sayılı Genelge:

Peşin Ödenen Aylıklar Geri Alınabilir mi?

Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Kurumca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmektedir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde peşin ödenen gelir ve aylıkların hangi durumlarda geri alınmayacağı belirtilmiştir.

Sigortalılık Süreleri Müfettiş Raporu İle İptal Edilmiş Bağ-Kur’luların Dikkatine!

SGK müfettişlerince yapılan denetimlerde, bazı Bağ-Kur sigortalıların meslek odası kayıtlarının usulüne göre düzenlenmediği belirlenerek, sigortalılık süreleri iptal edilmişti.

30.04.2008’den Sonra İşe Girenler Düşük Primle Nasıl Emekli Olabilirler?

Sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Mayıs ayından itibaren işe giren sigortalıların emekli olmak için, yaş koşulunun yanı sıra, 7200 gün prim sayısına ulaşmaları gerektiği bilinmektedir.

Önce SGK’ya Başvurmak Gerekli mi?

İş kazası sonucu meydana gelen maluliyet oranının tespiti için, sigortalının SGK‘ya başvurmadan, doğrudan mahkemeye dava açması mümkün mü?

Emeklilik İçin Prim Ödeme Gün Sayısı Yeterli Olmayan İşçiye İki Ödeme

Yaşlılık aylığına hak kazanmak için gerekli yaş koşulunu sağladığı halde istenilen prim gün sayısına veya sigortalılık süresine ulaşamadığı için yaşlılık aylığına hak kazanamayan çalışanların bilmelerinde yarar bulunan iki hakları vardır. Bunlardan ilki, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan toptan ödeme alma diğeri de işverenden kıdem tazminatını talep edebilme hakkıdır.

Ücret Bordrosu Yeterli Değil!

Uygulamada sık rastlanan bir hata var. Ücret bordrosu düzenleyen işyerlerinde, ücret bordrosunun ücret hesap pusulası yerine de geçeceği gibi yanlış algı söz konusu. Ücret hesap pusulasını her halükarda düzenlemek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37.maddesi gereğince zorunlu. Bu madde uyarınca;