Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 8yeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

A.Ş. Ortakları, Dernek Yöneticileri Hangi Kapsamda Sigortalı?

Anonim şirketlerin ortaklarının hangi sigortalılık kapsamında sayılacaklarına dair önemli bir ayrıntıya dikkat etmek gerekir.

Yurtdışı Borçlanmaları Vekâletname Nedeniyle Reddedilenler

Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, 3201 sayılı Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, 3201 sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesine yurt dışı borçlanması denmektedir.

SGK Prim Borcuna ve İdari Para Cezalarına İtiraz Usulü

SGK prim borcuna itiraz ile idari para cezalarına karşı SGK’ya itiraz etme süreleri ve itirazın reddedilmesi halinde karara karşı dava için başvurulacak mahkemeler farklıdır.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Okul Aile Birliklerine SGK Prim Teşviki

2.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 58. maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde değişiklik yapıldı. Bu değişikle; vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerine de çalıştırdıkları sigortalılar için beş puanlık prim indiriminden faydalanma imkânı sağlandı.

SGK Yersiz Ödemeleri Nasıl Geri Alıyor?

Fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler, Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmi dört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmi dört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, geri alınmaktadır.

Tıbbi Gereklilik Nedeniyle Kürtaj Yapılan Kadın Analık Sigortasından Yararlanabilir mi?

Bu yazımızda, kürtaj (gebeliğin sonlandırılması) durumunda kadın sigortalıların analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği alıp alamayacakları sorusunu ele alacağız.

SGK Yapılandırması Sonuçlandı

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu;

Evde Bakım Projesinden Yararlanmak İçin Son Günler

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 06 Mart 2015 tarihinde pilot iller olarak belirlenen İzmir, Bursa ve Antalya’da uygulanmaya başlayan “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’’ ne İstanbul ve Ankara’da dâhil edildi.

Emekli veya Yaşlılık Aylığı Alanların Kamu İdarelerinde Görev Almaları Halinde Aylıkları Kesilir mi?

Emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların aylıkları, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda görev almaları halinde kesilir.

Hangi İşlerde Suriyeli Çalışanlar İçin SGK Bildirimi Yapılmayacak?

Bilindiği gibi, savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli göçmenlere geçici koruma sağlanarak, geçici koruma kimlik belgesi verildi.

Mesainiz Bordroda Eksikse Ne Yapmalısınız?

Fazla çalışmanın ücret bordrosunda görünenden daha fazla olduğu yönündeki işçi yakınmaları sık rastlanan iş hayatı sorunlarından biridir.

Aynı İşyerinde İki Defa Deneme Süresi Olur Mu?

İşveren ve işçinin iş sözleşmesine bir deneme kaydı koymaları halinde, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

İşe Geliş Gidişlerde Serviste Geçen Süreler Çalışma Süresinden Sayılır mı?

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler çalışma süresinden sayılmaz.

Şirketinizin Yabancı Ortağına Çalışma Muafiyeti Geldi

13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Yasası yabancıların çalışma izni mevzuatına önemli yenilikler getirdi.

Emekli Aylığınızın Geç Bağlanmaması İçin Dikkat!

Diyelim ki, SSK’lı (yeni deyimle 4/a statüsünde) çalıştınız. Emekliliğiniz yaklaştı. Emeklilik dolayısıyla işten ayrılmadan önce, yapmanızda fayda bulunan hususları bu yazımızda ele alacağız.

Durdurulan Sigortalılık Sürelerinizi Canlandırabilirsiniz

Bağ-Kur sigortalısına veya sigortalı vefat etmişse hak sahibi dul ve yetimlerine 5510 sayılı Yasa’nın geçici 63. maddesiyle sağlanmış önemli bir haktan bahsedeceğiz.