Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 4yeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Meslek Kodu 2 Soru 2 Cevap

Bu yazımızda, muhtasar ve prim hizmet belgesinde meslek kodunun hatalı bildirilmesi halinde, idari para cezasının uygulanıp uygulanmayacağı sorusu ile hatalı bildirilmiş meslek kodunun nasıl düzeltileceği sorusunu ele alacağız.

Kadroya Geçirilecek Taşeron İşçilerinin SGK Bildirimi Nasıl Olacak?

Günün konusu. Malum. Taşeron işçilerinin kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçirilmesi. 1.1.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı üzere, topluca kadroya geçişteki son gün 2.4.2018 tarihi olarak belirlenmiştir.

Asgari İşçilikte Yeni Düzenleme

İhale konusu işlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesince yapılan araştırma sonucunda Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliğinin 110 uncu maddesine göre tespit edilen ve SGK ‘ya bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesi uyarınca hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunmaktadır.

2018’de Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların Ödenecek SGK Primleri

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 67,65 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

2018’de Prime Esas Kazançlardan İstisna Tutulacak Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Zammı (yardımı) Tutarları

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 67,65 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Fiili Hizmet Zammının SGK Bildirimi-2

Geçen yazımızda, hafta tatili ve bayram gibi çalışılmayan günlerde fiili hizmet zammının SGK bildirimi konusunu ele almıştık. Bu yazımızda, aynı işyerinde fiili hizmet zammına tabi işte kısmen çalışanların nasıl bildirileceği hususu üzerinde duracağız. 

Fiili Hizmet Zammının SGK Bildirimi-1

Yaptıkları iş dolayısıyla yıpranmaya maruz kalan özel sektör çalışanlarının fiili hizmetlerine verilen ilave hizmetlerin ( fiili hizmet zammı) Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildiriminin  yapılmasında özellikli bazı hususları soru ve cevap formatı içinde ele alacağız.

TV de Sosyal Güvenlik Komedisi

Kasım ayının 21’i. Tanınmış bir televizyon kanalında sabah haberleri. Haber sunucusu bir mucize formülü veriyor. Diyor ki; “Sosyal güvenlik uzmanınız emekli maaşınızı nasıl artırabileceğinizi anlatıyor, izleyelim nasıl ?” Merakla ben de izliyorum.

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmak İçin 30 Gün Prim Ödeme Gün Sayısı Şart mı?

Genel sağlık sigortalısı sayılanların ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir.

Banka Emeklilerinin Sosyal Güvenlik Soruları

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketlerinden emekli olanlara ve bunların dul yetimlerine kendi emekli sandıklarından (T. Vakıflar Bankası Emekli. Sandığı Vakfı, T. Garanti Bankası Sandığı Vakfı, Akbank T.A.Ş. Bankası Sandığı Vakfı, T. İş Bankası Sandığı Vakfı gibi) vakıf senetlerinde yazılı hükümlere göre maaş bağlanmaktadır.

İdari Para Cezalarında Zamanaşımı-2

İdari para cezalarında tahakkuk zamanaşımını önceki yazımızda ele almıştık. Bu yazımızda tahsilat zamanaşımını ele alacağız.

İdari Para Cezalarında Zamanaşımı

Sosyal güvenlik idari para cezalarında zamanaşımı süresinin nasıl uygulanacağı önem taşıyan konulardan biridir.

Almanya’daki Primlerimi Nasıl Geri Alabilirim?

BAĞ-KUR Tescili Olmaksızın Prim Yatıranlar Ne Yapmalı?

1.10.2008 öncesi ticari faaliyeti bulunan bazı sigortalılar; Bağ-Kur il müdürlüklerinden almış oldukları giriş bildirgesini faaliyetlerine göre kayıtlı oldukları kurum ve kuruluşlara onaylatmadan ve Bağ-Kur’a kayıt ve tescil işlemlerini yapmadan, söz konusu giriş bildirgesi üzerinde bulunan Bağ Kur numarasına prim yatırmışlardır. Sigortalılıklarında bu süreleri değerlendirebilirler.

Nasıl Daha Fazla Emekli İkramiyesi Alınır?

Çağrı Üzerine Çalışmada SGK’ya Bildirim Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda, çağrı üzerine çalışma sözleşmesinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağının belirtilmemesi halinde, SGK’ya bildirilecek prim gün sayısının nasıl belirleneceği sorusunu cevaplayacağız.