Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3yeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Yabancı Uyruklu Ana ve Babanın Sağlık Yardımından Yararlanması

Genel sağlık sigortalısı üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlandırılması talep edilen yabancı uyruklu ana/babanın yakınlık bilgisinin gerek nüfus kayıtlarından gerekse uyruğunda bulunduğu ülke konsolosluğundan alınacak belge ile veya ibraz edilecek resmi belgelerden (kimlik belgesi, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı) tespit edilmesi halinde, genel sağlık sigortalısı olan çocukları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır.

Çalışırken Başka İşverenle Sözleşme Yapma

Diyelim ki, yaş hariç emeklilik koşullarını doldurduğunuzu SGK dan alacağınız yazıyla belgeleyip kıdem tazminatınızı alarak işinizden ayrılmaya karar verdiniz. İş sözleşmesini bu nedenle feshetmeden önce, başka bir işverenle anlaşıp, sözleşme imzalıyorsunuz.

İşe Girersem Yetim Aylığım Kesilir mi?

Soru: Yüksek okul öğrencisiyim. İşe başlarsam yetim aylığım kesilir mi?

İşe İade Davası Sürerken Başka Bir İşte Çalışılabilir mi?

İşe iade davası açan işçi davanın sonuçlanmasını beklemeden başka bir işte çalışması, açmış olduğu işe iade davasının aleyhine sonuçlanmasına neden olabilir mi? 

Hastalık İzni Sonunda İyileşmeyen Memur Nasıl Emekli Olacak?

5.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle memurlar lehine önemli bir imkan sağlandı.

SGK Zamanaşımını Re’sen Dikkate Alır mı?

5510 sayılı Kanunu’nun 93.maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tabidir.

Banka Emekli Maaşınızdan Kesinti Yapabilir mi?

Bu yazımızda, bankadan kredi kullanan emeklilerin sıkça sorduğu bir konuyu ele alacağız. Banka kredi borcunu ödeyemezsem bankanın maaşıma el koyarak, kesinti yapması yasal mı? Bu soruya Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 5.4.2017 tarih ve 2017/1528 sayılı Kararında şöyle cevap veriyor:

Prim Borcu Olan Malullere Sağlanan Kolaylık

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25’inci maddesine göre sigortalıların veya işverenlerin malullük durumunun tespiti için Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk istemesi halinde, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla sigortalıların sevkleri yapılmakla birlikte, bunlardan prim borcu olanların maluliyet tespitine ilişkin masrafları kendilerince karşılanmaktaydı.

İşyeri Bildirgesi Düzenlenmesinde Son Değişiklik

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin SGK Prim Borçlarından Sorumlulukları Rehberi

Anonim şirket ortaklarının şirketin ödenmemiş SGK prim borçlarından sorumlulukları konusunda bilmelerinde fayda bulunan hususları Yargıtay kararları ışığında ele aldık.

4 Bin 500 Gün Primle SSK Kapsamında Nasıl Emekli Olunur?

Eğer sigorta başlangıcınız 8.9.1999 tarihi (dahil) ile 30.4.2008 (dahil) arasında ise, 4500 gün primle emekli olma imkanınız var.

Birden Fazla Ayı Kapsayan İstirahat Raporunun SGK Bildirimi Nasıl Yapılır?

Birden fazla aya sarkan istirahat raporlarında, yalnızca istirahatin bittiği tarihin içinde bulunduğu aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde 01 (istirahat) eksik gün nedeninin bildirilmesi halinde çalışılmadığına dair bildirim yapılmış olacaktır.

Meslek Odası Kaydı Geçersiz Sayılanlar Dikkat!

Bir BAĞ-KUR sigortalısı tanıdığımın Bağ-Kur sigortalılık süreleri iptal edilmişti.

Memuriyetten İstifa Eden Memuriyetten Nasıl Emekli Olabilir?

Emeklilik için gerekli süreyi tamamlamadan memuriyetten istifa edenlerin, primlerini kendileri ödeyerek memuriyetten emekli olmaları ve memuriyet görev sürelerinin karşılığı olan ikramiyelerini almaları mümkündür.

İşverenin Bildirmediği Çalışmalarınızı Nasıl İspat Edeceksiniz?

İş hayatında sık rastlanan bir sorun. Sigortasız geçen kayıt dışı hizmetlerin nasıl ispat edilebileceği.

Şüphe Üzerine İşten Çıkarma Mümkün mü?

İşverenin şüphe üzerine çalışanı işten çıkarması ile ilgili olarak çalışma mevzuatımızda yasal bir düzenleme yoktur.