Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3

Google Ads

Sosyal Güvenlik

Yeni İşe Girenler Az Primle Nasıl Emekli Olabilirler?

1.5.2008 tarihinden sonra işe giren 4/a kapsamında (eski deyimle SSK’lı)  olan sigortalıların  yaşlılık aylığından faydalanmaları kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve adlarına en az 7200 gün prim bildirimi koşullarına bağlıdır.  7200 gün prim şartını yerine getiremeyenlere de, daha az primle yaşlılık aylığı bağlanma imkanı sağlanmıştır. Kadın ve erkek sigortalılar için ayrı ayrı açıklayalım.

Performans Nedeniyle İşten Çıkarma Hakkında İşveren Ve Çalışanların Bilmesi Gerekenler

Çalışan ve işveren arasındaki önemli ihtilaf konularından biri de, performans nedeniyle işten çıkarmadır. Performans düşüklüğü işten çıkarmak için geçerli neden olabilir mi? Performans Yargıtay kararlarında nasıl tanımlanıyor? Performans nedeniyle işten çıkarmanın geçerli olması için dikkate alınması gereken kriterler nelerdir? İşte Yargıtay’ın aşağıda belirttiğimiz güncel içtihadı, bu ve benzer soruların cevabı için işveren ve çalışanlara adeta bir rehber niteliğinde:

Özel Muayenehane Hekimlerinin Düzenlediği İstirahat Raporlarına İstinaden Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenir mi?

Sağlık Uygulama Tebliğinde, “İş Yeri Hekimlikleri, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan özel poliklinikler, “Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları” birinci basamak özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanmıştır.