Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 7yeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Hamile Kadınlara İki Ayrı Ödenek

Kadın sigortalıya doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere ücretsiz izin verilmekte ve çalışmadığı bu süre zarfında da SGK’dan kendisine her gün geçici iş ödeneği ödenmektedir.

Sanatçılar ve Şoförler İşsizlik Ödeneği Alabilir mi?

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından ayda 10 günden az çalıştırılanların işsizlik primi ödeme ya da ödememe tercih hakları bulunmaktadır.

İşe İade Davasında İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Belirleniyor?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekmektedir.

İş Arkadaşlarından Borç Para Alma Hangi Tür Fesih Sebebidir?

İş arkadaşları bir birinden borç para alır. Bu normal, ama bazen ölçü kaçarsa sonuçları tatsız olur. Diyelim ki, bir işçi iş arkadaşlarından borç para alıyor ve ödemiyor. Alacaklı işçiler işverene şikâyette bulunuyorlar. İşveren de borçlu işçiyi işten çıkartıyor. Borçlu işçi yargıya başvuruyor.

Büro Görevlisi Temizlik İşinde Görevlendirilirse Ne Olur?

İşveren, büro görevlisini temizlik işinde görevlendirirse, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı doğar mı?

Hafta Tatilinde Çalışmayı Kabul Etmeyen İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde haftada 45 saat çalışmış olan işçiye yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir

Fransızlar Helikopterle Acile!

Fransa Senatosunda bir yasa teklifi görüşülecek. Konusu; acil servise 30 dakikanın altında ulaşabilme.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi SGK Borcundan Sorumlu Tutulabilir mi?

Kurumun (SGK) sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Prim Öteleme ve Altı Puanlık Destek Uygulaması

Devlet istihdamı artırmak için işverenlerin sigorta prim yüklerini hafifletmeye devam ediyor. Asgari ücrete Hazine katkısı, Prim ödeme süresini öteleme ve ilave altı puanlık teşvikten faydalanma süresini uzatma gibi bir çok teşvik 2017 yılında da istihdama olumlu katkı sağlayacak.

BAĞ KUR’un Borç Çıkardığı Kız Yetimlerin ve Anne-Babaların Dikkatine!

Meslek Mensuplarına SGK Teşvik Rehberi

Bu teşvikte, prime esas kazanç üst sınırını geçmemek kaydıyla, sigortalıların brüt ücretlerinin tamamı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin beş puanlık kısmı Hazinece karşılanmaktadır. 5510 sayılı Kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde, örneğin brüt 2.000 TL ücret alan bir sigortalıdan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı: 2.000 x 5 / 100 = 100 TL olacaktır.

2017 Yılı Evde Bakım Aylığı

SGK ile Mobil Hayat Çok Rahat!

İşe İade SGK Rehberi

Yabancılar Çalışma İznini Nasıl Alacak?

Yabancılar, yurtdışından veya yurtiçinden çalışma izni başvurusu yapabilirler. Yurtdışından: Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Başvuru sırasında kendilerinden Türkiye'deki işverenle imzaladıkları sözleşme istenir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Sağlık Primi Ödeyecek mi?

6745 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile 1.Ekim 2016 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde işverene bağlı olarak 10 gün (dahil) ile 20 gün (dahil) çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini otuz güne tamamlamaları zorunlu hale gelmiştir.