Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Haberler

574OKUNMA

35. Vergi Haftası kutlu olsun!

35. Vergi Haftası kutlu olsun!

Harcama, tasarruf, yatırım gibi işlemlerle beyannameli ya da beyanname vermeksizin vergi veren vergi ödeyicilerinin,

Ülkemizin dört bir köşesinde özveriyle vergicilik hizmeti sunan Gelir İdaresi, vergi dairesi ve malmüdürlüğü çalışanlarının ve yöneticilerinin,

Vergilerin doğru tutarda beyanını sağlamak için inceleme ve denetim fonksiyonunu icra eden denetim elemanlarının,

Vergilerin ödenmesine aracılık eden serbest muhasebeci mali müşavirlerin, yeminli mali müşavirlerin,

Akademik çalışmalarıyla vergi hukukuna katkıda bulunan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinin,

Vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştay’da vergi adaletini temin ve tesis eden yargı mensuplarının,

Ve siz, VERGİALGI internet sitesi ziyaretçilerinin,

  1. Vergi Haftası kutlu olsun!

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor