Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 38yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Çifte Kavrulmuş Damga Vergisi

Ekonomik hayatta uygulamada tereddüt yaşanan en önemli vergi konularının başında damga vergisi geldiğini söyleyebiliriz. Söz konusu bu tereddütlerin yanısıra, dayandığı kanunun içeriğinin artık çağın gerekliliklerinin gerisinde kalması, yayımlanan ikincil mevzuatın mevcut vergilemeye ilişkin vergi yükünü arttırıcı bir şekilde yorumlanması sonucunda, damga vergisi ciddi bir finansal yük haline gelmek suretiyle ticari hayatta sözleşme serbestisine bir engel olarak kendini göstermektedir.

Vergi İhbarı ve İhbar İkramiyesi

Anayasamızın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesine göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü bulunmaktadır. Bu nedenle, Devletimiz de vatandaşlara kamu hizmetlerini sunabilmek için yapacağı kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi toplamaktadır. Kamu gelirlerinin büyük bir kısmı ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarına dayanarak özel ekonomilerden, zorunlu cebir altında, mali güce orantılı ve karşılıksız olmak üzere alınan vergi gelirlerinden oluşmaktadır.

İşi Bırakan Mükellefler Devreden KDV’lerini İndirebilirler mi?

Adı üzerinde; işi bırakmış olan birinin vergiye tabi herhangi bir faaliyeti, dolayısıyla da, üzerinden KDV hesaplayacağı herhangi bir işlemi kalmadığından, işi bırakmasından itibaren Hes. KDV’si olmayacak; bu nedenle de, varsa, öteden beri biriktiregeldiği ve Devreden KDV hesabında izlemekte olduğu KDV yüklenimlerini mahsup edebileceği, yani indirim konusu yapabileceği herhangi bir KDV söz konusu olmayacaktır.

1 Temmuz’dan İtibaren Sermaye Artırmak Artık Daha Avantajlı

Şirketlerde finansmanın iki temel yolu bulunmaktadır. Birisi girişimcinin borç alması diğeri ise girişimcinin kendi kaynaklarını sermaye olarak koymasıdır. Bu iki finansman şeklinin yaratacağı vergisel sonuçlar farklıdır. Borçlanarak finansmanda borcu veren yani finansmanı sağlayan, faiz getirisi elde etmekte ve bu faiz borç alan için vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmaktadır.