Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 38yeni e-konomi

Vergi

2014 Yılı Belediye Vergileri Belli Oldu. 2013 Yılı Problemli!

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96’ncı maddesinin (A) fıkrası “Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder” şeklinde değiştirilerek daha önce Belediye Meclislerine verilmiş olan yetki, Anayasa’ya uygun şekilde Bakanlar Kurulu’na verildi.

Ortaklar Sermaye Şirketlerinden Nasıl Para Alabilir?

Dağıtılan kâr payları, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayıp, Gelir Vergisi Kanunu açısından menkul sermaye iradı olarak vergilendirilmektedir. Bu şekilde dağıtılan kâr paylarının brüt tutarı üzerinden, %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılmaktadır.

Gelir İdaresinde EFQM Mükemmellik Modeli ve Mükellef Geri Bildirim Sistemi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Avrupa çapında örnek bir gelir idaresi haline gelme hedefiyle EFQMMükemmellik Modelini (Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik Modeli) uygulanmaya başlanmıştır.

Belgesiz Gider Kaydetmek Mümkün!

Vergi uygulamalarında temel kural yapılan işlemin belgelendirilmesi, yani kanundaki ifadesiyle tevsik edilmesidir.

Yurtdışına Çıkma Parası (Harcı)

Türkiye’ye gelen yabancı ülke vatandaşları vize almakta ve bunun için cüzi bir vize harcı ödemektedirler. Türkiye’den diğer ülkelere giden Türk vatandaşları da gittikleri ülkeden bin bir güçlükle vize almaya çalışmakta ve bunun için bu ülkelere oldukça yüklü tutarlarda vize harcı ödemektedirler.

E-Yayınların KDV’sinde Yeni Düzenleme

1 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranlarında değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliklerden biri de elektronik yayınların KDV oranının yeniden belirlenmesidir.

2014 Yılı Vergi Harcamaları 24 Milyar TL

Vergi harcaması, vergi toplamak için yapılan giderler demek değildir.

Miras Yoluyla Edilen Gayrimenkulün Satışında Vergi Var mı?

Genellikle gayrimenkul sahipleri tarafından da çoğunlukla bilinen Gelir Vergisi Kanunu’nda bir düzenleme mevcuttur.

Vergi İadesi Başvurularında Dilekçe Standartları Belirlendi

Resmi Gazetede yayımlanan 429 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere nakden ve mahsuben yapılacak iade başvurularında kullanılacak dilekçelere standart getirildi.

Trafik Para Cezalarında Vergi Barışı İçin Son Gün: 31 Ekim 2013

Hangi Cezalar Kapsama Girmektedir, Nereye ve Nasıl Başvuru Yapılabilir

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı 2014’e mi Kalacak?

2014 Merkezi Yönetim Bütçesi’nin yıl sonuna kadar Plan Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul’un öncelikli gündemini oluşturacağı için Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın kısa vadede kanunlaşmasının mümkün olmadığını belirttiler.

Vergi İade Talepleri Elektronik Ortamda Yapılacak

İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden ya da mahsuben yapılacak iade talepleri 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden önceden oluşturulmuş standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacaktır.

Belediye Vergileri Ne Kadar Olacak?

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bazı vergi ve harçların miktarlarını, kanunda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde kalmak koşuluyla, her yıl belirleme yetkisi Belediye Meclislerine verilmiş idi.

İnternet Üzerinden Kullanılan Sanal Paralarda KDV Var mı?

İnternet kullanımı yaygınlaştıkça artık bilişim sektörü de artık kendi parasını oluşturmaya başladı. Bu paraların tedavüle sokulması ile ilgili yasal düzenleme ise Haziran ayında yasalaşarak yürürlüğe girdi

Vergi İletişim Merkezini (444 0 189) Hiç Aradınız mı?

Vergi ile ilgili konularda danışma ve ihbarlarınız için lütfen 444 0 189 numaralı telefonu arayınız.

Gelir Vergisi Tasarısı Size Neler Getiriyor?

Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununun tek kanunda birleştirilmesi amaçlanıyor.