Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 38yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

2013 Yılı Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon Lirayı Aşanlar E-defter ve E-fatura Uygulamasına Tabi Olacak

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden sonra 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükelleflere 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor.

Bu Bir Af Değil Laf-ı Güzaf

11 Eylül 2014 tarih ve Mük.29116 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Kanun birçok konuda düzenleme yapmakta, vergi, sosyal güvenlik ve gümrük idarelerinin alacakları ile birçok konuda yapılandırma ve/veya af getirmektedir. 6552 Sayılı Kanunun kurumlar vergisi mükellefleri açısından en önemli hususlarından bir tanesinin ise 74 üncü maddesinde düzenlenen Kasa ve Ortaklardan Alacaklar hesabına ilişkin düzeltme imkânı getirilmesi olarak söylenebilir.