Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 37yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Geçici Vergi İade Talepleri İçin İdari Düzenleme Gereksinimi

Yine bir mart ayı ve beyan dönemi geldi çattı. Bu ay gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek ve vergilerini tahakkuk ettirerek ödemeye başlayacaklar. Tabi yine yıl içinde adlarına yapılan vergi kesintileri ile ödedikleri geçici vergileri de beyanname üzerinden mahsup edecek kalan tutar olması halinde de eğer isterlerse diğer vergi borçlarına mahsup talep edebilecekler ya da belirli şartlar dahilinde nakden iadesini alabilecekler.

Ev Sahipleri Dikkat!

Mart, baharın ilk ayı olmasının yanında vergi mükellefleri için beyanname verme ayı olarak da öteden beri iyi bilinir. Bu ayda tüm gerçek kişiler yıllık gelir vergisi beyannamesini verirler. Ticari zirai veya mesleki kazançları için öteden beri mükellef olanlar için geçici vergi uygulaması başladığı tarihten bu yana mart ayının önemi nispeten azalmıştır. İşyeri kira geliri elde edenler açısından da benzer bir durum söz konusudur.

Özel İletişim Vergisinde İçerik - İletim Sorunu

Katma değerli hizmet kapsamında işletmeler film, müzik gibi içerikleri veya herhangi bir başka bilgiyi abonelere veya kullanıcılara iletebilmektedir. Çoğu zaman abone veya kullanıcı bu iletim hizmet bedeliyle birlikte kendisine iletilen içerikler için de bir bedel ödemektedir. İletim ve içerik için ödenen bedelin her ikisinin de özel iletişim vergisine tabi tutuluyor olması uygulamada önemli karışıklıklara yol açmaktadır. Bu yazımızda bu karışıklığa ve çözüm önerilerine yer vermekteyiz.

Kiracı Olan ve Konutlarını Kiraya Veren Mükelleflerin Kira Bedellerine İlişkin İndirim

Gayrimenkul Sermaye İradı elde eden mükelleflerin beyanname verirken gerçek gider yöntemini seçmeleri halinde safi iradın tespitinde gayrisafi irattan indirecekleri giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinde sayılmıştır. Bunlardan biri olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinde sayılan “Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedellerine” ilişkin gider hakkında birçok özelge ve Danıştay kararı bulunmaktadır.

Özel Sektör Yap-İşlet-Devret Yatırımlarında Vergilendirme

Arsası olan, buna karşın finansal durumu iyi olmayan gerçek kişilerin arsalarını işyeri yapmak amacıyla ve/veya vergi planlaması yapmak amacıyla ilişkili veyahut ilişkisiz şirketlere belli bir süre bedelsiz olarak kullandırdıkları durumlar bulunmaktadır. Mesela, bir arsa sahibi, bir şirkete karşılığında plaza, AVM, fabrika, okul, hastane vb işyeri yapması için arsasını 10-15, 20 yıl için bedelsiz verebilmektedir.

Konut Satışlarında Mutfak ve Banyo Aksesuarlarının KDV Karşısındaki Durumu

Konut inşaatlarında giderek ankastre mutfak ve banyo yapılması standart hale geldi. Artık neredeyse tüm inşaatlarda en azından davlumbaz, ankastre ocak konulması standart hale geldi. İnşaatın lüks seviyesi biraz arttığında, mutfaklarda bulaşık makinası, bazı inşaatlarda da ilaveten buzdolabı konulması da mutad hale gelmeye başladı. Aynı şekilde biraz lüks sayılan inşaatlarda banyolarda çamaşır makinası ve kurutma makinası konulması da yine sık karşılaşılan bir durum haline geldi.

Sevk İrsaliyesi Yerine E-Sevk İrsaliyesi ve Karekod Önerisi

Birçok alanda olduğu gibi vergi ile ilgili alanlarda da gelişen teknolojiye uygun adımlar atılmaya devam ediliyor. Örneğin e-fatura uygulaması verimli olmasının yanı sıra özellikle çok sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan mükellefler açısından ciddi bir maliyet avantajı da sağlamış gibi görünüyor. Bu verimlilik ve maliyet avantajı e-sevk irsaliyesi uygulaması ile birlikte pekiştirilebilir.

Bedelli Askerlik Tutarı Mesleki Kazançtan İndirim Konusu Yapılabilir mi?

6582 sayılı Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlülere; istekleri hâlinde, 18.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirme imkanı sağlanmıştır.