Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 1

Google Ads

Vergi

İş Dünyasında Uzaktan Çalışma Dönemi ve Olası Etkileri

Covid 19’un etkilediği alanlardan biri de şüphesiz iş dünyası olmuştur. Süreç boyunca alınan kararlar neticesinde iş dünyası şekillenmiş ve çalışma modelleri değişmiştir. Bazı işletmeler çalışma alanını ofisten eve çekerek bir değişim sürecine girmiştir. Şimdilerde yaşanan bu değişikliğin iş dünyasında nasıl yankı bulacağı tartışılmakta ve istihdamın geleceği konusunda endişeler yaratmaktadır. 

Sosyal Medya Fenomenlerinin ve Youtuberların Vergilendirilmesi

İnternet ve teknolojik gelişmeler yeni gelir kapılarının da oluşmasına yol açmıştır. Örneğin İnstagram, Facebook, Youtube gibi platformlarda çok takip edilen kişiler kendi sayfalarında yaptıkları ürün tanıtımları veya paylaşımları sayesinde gelir elde edebilmektedir. Ayrıca, Youtube’da paylaşılan videoların belli bir sayının üzerinde izlenmesi halinde videoyu paylaşan kişilere de Youtube tarafından ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme genelde Youtube’ın elde ettiği reklam gelirinin bir kısmının ilgili kişilere aktarılması şeklinde olmaktadır.

30 Haziran 2021’den Sonra Verilecek Eğitim Hizmetine İlişkin Düzenlenen Faturalardaki KDV Oranı Ne Olmalıdır?

Bilindiği üzere 30/8/2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 7 nci madde uyarınca, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1.09.2020 ila 30.06.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için KDV oranı %1'e indirilmişti.

İhraç Kayıtlı Teslimlerde Süresinde Düzenlenmeyen e-Faturalar İade ve Terkin Rejimini Değiştiriyor!

29 Mart 2021 tarihinde Vergi Algı’da yer bulan yazımızda, geçmiş tarihli olarak düzenlenen e-faturaların tespitinin ne derece kolay olduğunu, imza tarihi ile fatura tarihi arasında 7 günden fazla bir süre söz konusu ise e-faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağını ve dolayısıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/1 maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalınacağını ifade etmiştik.