Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 1yeni e-konomi

Vergi

İdari Yargılama Usulünde Mali Müşavir ve Muhasebecilerin Vergi Mahkemesinde Dinlenmesi

Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun mük.378. maddesinde belirtildiği üzere, vergi yargısında yapılacak duruşmalarda mahkemeler önceden vergi inceleme raporunda belirtilmiş olması koşuluyla incelemeyi yapan vergi müfettişini dinlemek durumundadır.

Nisan 2019 Bütçe Vergi Gelirleri Performansı

Bütçe vergi gelirleri performansındaki kötü gidişat 2019 Nisan ayında da devam ediyor. Mart ayında vergi gelirleri artış oranı toplamda bir önceki yılın aynı ayında tahsil edilen vergi gelirlerinin bile altında kalmışken Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 oranında bir artış göstermiştir.

Verdiğimiz İftarı Şirkete mi Yazmalı, Yoksa Cebimizden mi Karşılamalıyız?

Bir Ramazanı daha hayırlısıyla bitirmek üzereyiz. Dini ve manevi tarafının yanında, özellikle Ülkemizde, önemli bir sosyal dayanışma boyutu da var Ramazanların, biliyorsunuz.

20 Soruda Emlak Vergisi Muafiyeti

Sahip olunan bina ve arsalar için ödenmesi gereken Emlak Vergisi’nin ilk taksitinin ödenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecek. Bu tarihin geçirilmesi durumunda mükellefler gecikme zammı ödemek zorunda kalacaklar.

2014’te VERGİALGI’da Gündeme Gelen Asfalt Vergisi Sorununu Mansur Yavaş Ankara’da Çözdü

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir Belediyesi'ne ödenen 'asfalt katılım payları' ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması için talimat verdiği belirtildi. Bu kapsamda ilk aşamada, asfalt katılım bedellerinin tahsilatının durdurulduğu, tapulara konulan şerhlerin de kaldırıldığı bildirildi.

Hagi Watt’a Mektuplar-2

Önceki mektubum seni memnun etmemiş sanırım. Ülkemizdeki patent sayısının dünya ölçeğinde binde bir olmasının nedenleri arasında galiba ÖTV’nin de rolü var diyorsun.

Vergi Aflarından 60 Milyar Liranın Üzerinde Tahsilat Gerçekleştirildi

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bütçe tahsilatı rakamlarına göre af kanunlarından Nisan 2019 tarihine kadar toplamda 60 milyar 69 milyon TL tahsilat yapıldı.

Ramazan'a Özgü Vergi Konuları

Vergi mevzuatında ramazana özgü vergi yükümlülükleri veya vergi ayrıcalıkları yok.

Vergi İnceleme Raporlarının İddianame Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği Konusundaki Görüşler

Yasal düzenleme gereği vergi incelemesinde amaç mükelleflerin ödenmesi gerekli doğru vergiyi bulmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Yasa hükmü uyarınca vergi incelemesindeki murat ödenmesi gerekli vergilerin doğruluğunu araştırmak, saptamak ve sağlamak amacına yönelik bütün çalışmalar vergi incelemesi maksadını ifade etmektedir

Kambiyo İşlemlerinde (Yeni!) Vergi

Döviz kurları son günlerin en önemli tartışma konuları arasında yer almaktadır. Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanma vatandaş nezdinde “mutfakta” meydana gelecek artışın öncü göstergesi olarak algılanmaktadır.

Birbirinden Esinlenmek: VİMER’İ Kurarken Biz Hollanda’dan, Özelge Sistemini Kurarken Onlar Türkiye’den

Şahsımızın proje yöneticisi olarak görev aldığı Vergi İletişim Merkezi-VİMER Projesi 2007 Aralık ayında tamamlanarak Ankara’ya, Mart 2008’den itibaren de Türkiye geneline tek merkezden vergi danışmanlık hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığınca hizmete alınmıştı.

İkinci El Otomobil Alım Satımında KDV Sorunu Çözüldü (mü?)

Geçtiğimiz günlerde “ikinci el otomobilde KDV sorunu çözüldü” başlıklı haberlerin kaynağı olan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri No.lu Tebliğ 28 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Ramazan Erzak Kolilerini Kimler Hangi Durumlarda Vergiden İndirebilir?

Hayırlısıyla bir Ramazana daha kapı araladık. Yoğun bir manevi iklimin hüküm sürdüğü Ramazan aylarında insanımızdaki yardımlaşma hislerinde de büyük bir artış meydana gelmektedir.

Sigarada Asgari Maktu Vergi Neden Kaldırıldı? Neden Geri Getirildi?

5 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralarda uygulanmakta olan vergi oranı %63 ten %67 e çıkarılmış, asgari maktu vergi tutarı 0,28 TL den sıfıra indirilmiş, 0,42 TL olan maktu vergi tutarı ise değiştirilmeksizin aynen korunmuştur.

Rapor Değerlendirme Komisyonlarında Mükelleflerin Dinlenme Talebi

Malum olduğu üzere, Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 31.10.2011 gün ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girdiği için 31.10.2011 tarihi itibariyle  uygulanmaya başlanmıştır.

Hagi Watt’a Mektuplar-1

Vergi Algı’daki “Vergi Mucitleri” başlıklı makaleni (biraz geç oldu ama) keyifle okudum.  Makalende belirttiğin konulara katkıda bulunmak üzere bu mektubu yazıyorum.