Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 40yeni e-konomi

Vergi

Hatay’da Vergi Beyanları ve Ödemeleri Ertelenmeli

Uluslararası haber ajanslarının verdiği bilgilere göre Suriye’deki karışıklığın bilançosu; 70 bin sivilin ölümü ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu komşu ülkelere 2 milyon civarında sığınmak zorunda kalan çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan Suriye halkı.

Vergi Şampiyonları Açıklandı. Futbol Şampiyonları Ne Kadar Vergi Ödüyor?

Dünyanın bir çok ülkesinde futbolcular en çok kazananlar listesinde hep üst sıralarda olmuşlardır. Ülkemizde de bu durum değişmemekte hatta diğer ülkelerle karşılaştırıldığında futbolcu ücretlerinin emsallerinin çok üzerinde olduğu da dikkat çekmektedir.

Trafik Para Cezaları Muayeneye Engel midir?

Trafik para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda takip ve tahsil edilmesi zorunluluğu bulunduğundan, aracın satış veya devir işlemlerinde ve fenni muayenesi için araç sahibinin vergi dairesine başvurması sırasında motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte varsa trafik para cezasının da tahsil edilmesi gerekmektedir.

Obeziteye Karşı Vergili Diyeti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz hafta içinde açıkladığı istatistiklere göre Türk toplumu gittikçe ağır kilolu bir topluma dönüşüyor.

Naylon Faturacılar Engellenebilecek mi?

Yıllardır maliye çevrelerinde öne sürülen “mükellef olmak çok kolay, naylon fatura düzenleyenleri engelleyemiyoruz, bu grupta yer alan mükelleflerden teminat alınsın” fikri yeni yasayla hayata geçti.

Suriye’ye Komşu İllerdeki Vergi Gelirleri

Komşumuz Suriye’deki iç karışıklık ikinci yılını doldurdu.

Beyan Edilen Gelir Vergisi Geçen Yıla Nazaran %11 Oranında Arttı

2013 yılı gelir vergisi beyanname dönemi sona erdi. Gelir vergisi mükelleflerinin beyan ettiği vergi tutarı, geçen yılla karşılaştığında %11 oranında arttığı görülüyor.

Yanınızda Eşiniz mi Baldızınız mı Çalışsın?

Eğer bir ticari işletmeye sahipseniz ve eşiniz de bu işyerinizde ücretli olarak çalışıyorsa vergisel olarak dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı’nın İsviçre’deki Bilgilere Ulaşması Artık Mümkün

Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan vergi anlaşması bu yılın (2013) başından itibaren uygulanmaya başlanmış bulunmaktadır.

Vergi Mühendisleri Geliyor!

Daha önce sadece Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden mezun olanların girebildikleri Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına artık Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olanlar da girebilecektir.

Pişmanım! Beyannamemi Vermek İstiyorum

Yedi gelir unsurundan biri ya da bir kaçından ibaret olan ve yıllık kazançlarını gösteren beyannamelerini vergi dairelerine giderek ya da elektronik ortamda verdiler.

Rüşvetin Vergisi Var mı?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde rüşvet, “yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar” olarak tanımlanmıştır.

Arızi Kazancın Yeni Tanımlaması Yapılmazsa Sanal Alem Mağdurlar Yaratır

Gelir Vergisi Kanunu'nun 82'nci maddesi ve 284 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, 2013 yılında sanal alemde arızi olarak ticari muamelenin icrasından elde edilecek 21 bin liranın üzerindeki kazanç vergiye tâbi.

Engellilere Emlak Vergisi Avantajı

Engelli yurttaşların içinde bulunduğu zor koşulların iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve mevcut rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde, belirli şartlar dahilinde, emlak vergisi ödememeleri mümkündür.

Mart ayı dert ayı olmasın!

Mart ayı artık dert ayı olmasın. Vergi dairesine hiç gitmeden kira geliri beyannamelerimizi elektronik ortamda verip vergilerimizi yine elektronik ortamda kredi kartıyla ödeyebiliriz.

Metamorfoz: e-tacirden e-mükellefe

İnternette Yaptığınız Satışlar İçin Vergi Ödemeniz Gerekiyor Mu?