Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent TAŞ
08 Mayıs 2020Bülent TAŞ
6573OKUNMA

KDV İadesinde Muhtemel Sıkıntılar İçin Tebliğ Yayınlandı

VERGİALGI’da yayınlanan 26 Nisan 2020 tarihli “KDV İadelerinde Yaşanabilecek Muhtemel Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri” başlıklı yazımızda salgın döneminde KDV iadeleri ile ilgili olarak muhtemel iki sorundan söz etmiştik.

Konu ile ilgili olarak 8 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Tebliğ ile birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

 Sorunlar Nelerdi?

Önceki yazımızda da belirttiğimiz üzere sorun iki ayaklıdır.

  1. Mücbir sebeplerden yararlanarak KDV beyanları temmuz ayı sonuna ertelenmiş olup, bunlardan mal ve hizmet alanların bu alımları ile ilgili yüklendikleri KDV’nin iadesi için temmuz ayı sonunun beklenecek olması
  2. YMM raporu ile yapılacak nakdi iadeler için yapılması zorunlu olan karşıt inceleme yükümlülüğünün salgın nedeniyle gerçekleştirilemiyor olması.

 Tebliğde Yer Alan Çözüm Nedir?

Tebliğ bunlardan sadece birincisine çözüm getirmekte ikincisi ile ilgili herhangi bir çözümü öngörmemektedir.

Birinci durum ile ilgili olarak öngörülen çözüm teminatla iade yapmaktan ibarettir. Tebliğe göre mücbir sebepler kapsamında KDV beyanları ertelenen mükelleflerden alınan mal ve hizmetlerle ilgili yüklenilen KDV tutarları bu mükellefler KDV beyannamesi verinceye kadar teminat gösterilmek kaydıyla iade edilebilecektir. Bu kapsamda;

Mahsuben iadelerde,

  • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,
  • İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,
  • HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde %50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında

Nakden iadelerde,

  • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,
  • İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,
  • HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde verginin iadesi yapılacaktır.

Değerlendirme

Tebliğ, YMM raporu ile yapılacak nakdi iadeler için yapılması zorunlu olan karşıt inceleme yükümlülüğünün salgın nedeniyle gerçekleştirilemiyor olması sorununa herhangi bir çözüm getirmemektedir.

İki ayaklı soruna getirilecek tek ayaklı çözüm, ağır aksak yürüyecek bir çözümdür.

Ayrıca getirilen çözüm de sadece teminat gösterebilecekler için bir alternatif olabilir. Teminatın bir maliyetinin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. İade talep edenin mal ve hizmet satın aldığı kişiye ödediği KDV için, bu kişinin beyanının ötelenmesi nedeniyle teminat göstermesi, bunun için bir maliyete katlanması adil değildir. Teminatın asıl mücbir sebepten yararlanarak beyanı ötelenenlerden aranması gerekmez mi?

Aslında bu sorun sadece salgın dönemine özgün geçici bir sorun da değildir. Ondan alamadım sana da iade etmem yaklaşımı doğru değildir. Mükellefin Devlete güvenerek Devletin yetki verdiği bir kişiye ödediği vergiyi, indirebildiği gibi iade olarak da alabilmesi gerekir.

Devletin KDV alma yetkisi verdiği kişiden topladığı vergileri almasını garanti altına alacak çözümler geliştirilmelidir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor