Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 36yeni e-konomi

Vergi

41 Milyon Abone 1 Lira 35 Kuruşa Vergiden Nasıl Soğutulur?

Ön ödemeli cep telefonu (GSM) abonesisiniz. Hesabınıza konuşma, internet ya da kısa mesaj hizmeti için TL yüklediniz. GSM operatörünüzden size gelen hoş (!) bir mesaj var

Duran AB Süreci İçin İlerleme Raporu 2014

Avrupa Birliği, geçtiğimiz hafta içinde 2014 Türkiye İlerleme Raporunu açıkladı. Önceki yıllarda açıklanan raporlar gibi bu raporda adeta donmuş bir süreçte nasıl ilerleme kaydedildiğini içeriyor.

Bu Bir Af Değil Laf-ı Güzaf

11 Eylül 2014 tarih ve Mük.29116 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Kanun birçok konuda düzenleme yapmakta, vergi, sosyal güvenlik ve gümrük idarelerinin alacakları ile birçok konuda yapılandırma ve/veya af getirmektedir. 6552 Sayılı Kanunun kurumlar vergisi mükellefleri açısından en önemli hususlarından bir tanesinin ise 74 üncü maddesinde düzenlenen Kasa ve Ortaklardan Alacaklar hesabına ilişkin düzeltme imkânı getirilmesi olarak söylenebilir.

Devletin Birikmiş Vergi Alacağı 67 milyar 7 bin 759 Lira

Geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk sekiz aylık bütçe sonuçlarını bir basın toplantısıyla açıkladı. Basın toplantısında Bakan, bütçe sonuçlarının yanısıra Nisan 2014 sonu itibariyle Maliye’nin vergi, vergi cezası ve gecikme faizi alacaklarını da kamuoyuna iletti.

Şeffaflık Öngörülebilirlik II (Yap, İşlet ya Sonra?)

İki hafta önceki makalemizde de değindiğimiz gibi temel vergilendirme prensiplerinden biri olan şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesine bilhassa İdare tarafından büyük özen gösterilmeli.

VERGİALGI.net 2 Yaşında

VERGİALGI.net sitesini kurarken yeni bilgi üretmeyi, sahip olduğumuz deneyimleri toplumla paylaşmayı ve bilgi üreten insanlara bir platform sağlamayı amaç edinerek yola çıktık.

Personele Ödül Olarak Verilen Tatilin Masrafı Gider Yazılabilir mi?

Çalışanların verimliliğini artırmanın en önemli yollarından biri motivasyonu artırmaktır. Motivasyonu artırıcı unsurlardan biri de çalışanların iyi düzeyde gerçekleşen iş sonuçlarının (performanslarının) ödüllendirilmesidir.

Vergi Borcuna Sadık İller: Kocaeli, Tunceli, İzmir, İstanbul, Kırıkkale

Vergilendirmede temel ilke beyan esası. Vergi ödeyicileri kazançlarını beyan ettikten sonra vergi hesaplanır, teknik tabirle tarh edilir. Tahakkuk ettirilerek, kesinleşerek ödenecek aşamaya gelinir.

Duran AB Süreci İçin İlerleme Raporu 2013

Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecimize ilişkin olarak yayınlanan ilerleme raporunu vergilendirme konusunda değerlendirmiş ve “Duran Araç İçin İlerleme Raporu” yazımızla konu hakkında okuyucularımızı bilgilendirmiştik.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği Gelir Vergisi Stopaj Teşvikini Daraltabilir mi?

Küreselleşen dünyanın ve de Türkiye’nin temel hedeflerinden biri. Bu hedefe ulaşabilmek için ülkeler birbirleriyle ciddi bir rekabet içerisinde. Çok kısa bir cümleyle ifade edilen bu hedef, uzun yıllar boyunca belirli bir strateji çerçevesinde çalışmayı, insana ve teknolojiye yatırım yapmayı gerektiriyor.

Gelir İdaresinin Açıkladığı Rekortmenler Listesi Ne İfade Ediyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2013 yılı vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyanlarıyla ilgili verilerini bir basın açıklamasıyla kamuoyunun bilgisine sundu. İnternet sitesinde yapılan açıklamada en yüksek vergi ödeyen ilk 100 mükellefin ismine de yer verildi.

Geçen Yıl Haberleşmeye Harcadığımız Para: 36,7 milyar lira. 12 milyarı Vergi

Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2013 yılında dört büyük operatör üzerinden haberleşmek için yaptığımız harcamalar 36,7 milyar TL ye ulaştı. Bu tutar geçen yıl 33,9 milyar TL olup gerçekleşen artış oranı %8,25 tir.

Bir Mali Hastalık: Beyanname Verme Sürelerinin Uzatılması

Her verginin beyan edilme ve ödenme süreleri vergi kanunları ile düzenlenmiştir. Bu süreler, gerek idare açısından, gerekse mükellefler açısından önceden belirlenmiştir.

Taş Kömürü ve Linyit Madencisi Şirketler Ne Kadar Vergi Ödüyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyan edilen 2012 yılı kurumlar vergisi beyanlarından hareketle (NACE 6’lı Kod) 270 adet taş kömürü madencisi şirket toplamda 28.155.000 TL 204 linyit madencisi şirket toplamda 186.259.437 TL

Gelir İdaresinin Denetim Ordusu Vergi Dairesi Müdürleri %87,5 Oranında Vergi Kaçağı Tespit Etti!

Vergi Dairesi Müdürleri, vergi idaresinin en önemli yönetim kademesinde bulunan yetkililerdir. Türkiye genelinde 449 vergi dairesi bulunmaktadır. Vergi dairesi açılamayacak kadar küçük ilçelerimizde ise malmüdürleri aynı zamanda verginin toplanması konusunda yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede olan bağlı vergi dairesi yani malmüdürlüğü sayısı ise 538’dir.

Vergi Usulsüzlüklerini İhbar Genellikle Duygusal Nedenlerle Yapılıyor!

Buna göre, Ocak 2003’ten Aralık 2013 sonuna kadar vergi kaçıranları ihbar eden kişilere 21 milyon lira civarında ikramiye verildi. Söz konusu zaman diliminde en çok ikramiye 2013 yılında verilmiş. Bu yıl yapılan 2.289 ihbar sonucu hak kazanan 462 kişiye verilen ikramiyenin tutarı 7.105.157 TL’ye ulaşmış durumda.