Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 35yeni e-konomi

Vergi

Konut Satışlarında Mutfak ve Banyo Aksesuarlarının KDV Karşısındaki Durumu

Konut inşaatlarında giderek ankastre mutfak ve banyo yapılması standart hale geldi. Artık neredeyse tüm inşaatlarda en azından davlumbaz, ankastre ocak konulması standart hale geldi. İnşaatın lüks seviyesi biraz arttığında, mutfaklarda bulaşık makinası, bazı inşaatlarda da ilaveten buzdolabı konulması da mutad hale gelmeye başladı. Aynı şekilde biraz lüks sayılan inşaatlarda banyolarda çamaşır makinası ve kurutma makinası konulması da yine sık karşılaşılan bir durum haline geldi.

İnternette Yapılan Satışlar Hangi Durumlarda Vergiye Tâbi Olur?

Teknoloji günlük hayatımızın içine nüfuz ettikçe hayatımız kolaylaşıyor. Pek işte olduğu gibi, bir şeyleri alıp satmak da çok daha kolay hale geldi. Satışı yapacak uygun pazar ve müşteri aramak zorunda kalmadan kolaylıkla sahibi olduğumuz menkul veya gayrimenkulleri satabiliyoruz veya ürettiğimiz mal ve hizmetleri alcılara ulaştırabiliyoruz.

Yargıya İbraz Edilen Yasal Defter ve Belgeler

Türk Vergi Sistemi, vergiyi doğuran olayın belgelendirilmesi ve bu belgelerin de belli süreler içerisinde yasada öngörülen defterlere kaydedilmesi esasına dayalıdır.

Sevk İrsaliyesi Yerine E-Sevk İrsaliyesi ve Karekod Önerisi

Birçok alanda olduğu gibi vergi ile ilgili alanlarda da gelişen teknolojiye uygun adımlar atılmaya devam ediliyor. Örneğin e-fatura uygulaması verimli olmasının yanı sıra özellikle çok sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan mükellefler açısından ciddi bir maliyet avantajı da sağlamış gibi görünüyor. Bu verimlilik ve maliyet avantajı e-sevk irsaliyesi uygulaması ile birlikte pekiştirilebilir.

Otomobili, Arazi Taşıtı ve Motosikleti İçin MTV Ödeyenler; Kasko Değeri Uygulamasına Dikkat!

30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tarifesi belirlenmiştir. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Veraset Beyannamesi Hakkında Temel Bilgiler

İnsan hayatını altüst eden olayların başında gelir bir yakının kaybetmek, ancak insan yaşadığı büyük acıyı bir kenara bırakıp günlük hayatın akışına biran önce dönmek zorundadır. Çünkü mirasın paylaşımı, malların devri ve bununla ilgili resmi işlemler bir an önce yapılmalıdır.

Gelir İdaresinden Gayrimenkul Alanlara ve Satanlara Uyarı!

Maliye Bakanlığı’nın geniş çaplı bir tapu harcı incelemesi başlattığından bahsetmiş incelemede, ev alırken kredi kullananların çektikleri kredi miktarı bilgileri bankalardan alınıp, bu kişilerin evi tapuya tescil ederken beyan ettikleri (!) değerle kıyaslandığı anlatılmıştı.

Bedelli Askerlik Tutarı Mesleki Kazançtan İndirim Konusu Yapılabilir mi?

6582 sayılı Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlülere; istekleri hâlinde, 18.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirme imkanı sağlanmıştır.

İçki ve Sigara İçenler Dikkat! ZAM

2014 yılı bütçe açığı rakamlarının tam istenildiği düzeyde gerçekleşmemesi, Türkiye’nin ekonomik bazı diğer riskleri vs. konular değerlendirildiğinde özellikle geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayında yetkililer bazı lüks tüketim ürünlerinde ilave vergilendirmelere gidilebileceği konusunu ifade etmişlerdi.

Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) ve Levhasının Alımına Yönelik Yeni Bir İş Süreci

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ve kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerini ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirirler ve işletmelerin perakende satış faaliyetine başladıkları tarihten itibaren yazar kasa kullanmaları gerekir.

2013 Yılı Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon Lirayı Aşanlar E-defter ve E-fatura Uygulamasına Tabi Olacak

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden sonra 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükelleflere 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor.

Hurda Motorlu Taşıt Affında Son Aralık

Buna göre model yılı 1990 veya daha eski olan araçların 31.12.2014 tarihine kadar trafik tescilinin silinip, bedelsiz olarak İl Özel İdaresine (veya Büyükşehir Belediyesine ya da M.K.E.K.’ye (M.K.E.K günün şartlarına göre belirlenen bir bedel ödemektedir.) teslimi halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş ama ödenmemiş tüm borçlar silinecektir.

Aralık Sonuna Kadar Uzatılan Torba Yasa, Ödenmeyen Vergi ve Cezalara İlişkin Ne Getiriyor?

Toplam 70 farklı Kanunda değişiklik yapan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.9.2014 günü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Maliye, Belediye Vergi Tarifesini Neden Belirlemiyor?

İdarelerin bütçeleri ile faaliyetleri arasında bağ kurulması amacıyla 5018 sayılı Kanun ile performans programına dayalı bütçe yapılması esası getirildi.

2014 Yılı Vergi Geliri Hedefleri ve Sapmalar

2015 yılı bütçesi Maliye Bakanlığı’nca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi ve Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Bütçe Kanun tasarısının ekini oluşturan cetveller 2014 yılı gelirlerinin yıl sonunda nasıl gerçekleşeceğine ilişkin tahminleri de içermektedir.

Kıymetli Taşların Vergilendirilmesinde Son Durum

Kamuoyunda torba kanun olarak nitelendirilen 6552 sayılı Kanun ile kıymetli taşların vergilendirilmesinde önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Yapılan düzenleme ile daha önce %20 oranında Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi tutulup Katma Değer Vergisi’nden (KDV) istisna olan bir çok kıymetli taş, bundan böyle ÖTV yerine sadece %18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.