Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent AK
11 Mayıs 2020Bülent AK
5744OKUNMA

Vergi İdaresinin Yeni Normali

Son zamanlarda görüyoruz, hemen hemen her sektör için korona virüsün etkilerinden sonra yeni normalin ne olduğu çok popüler oldu. “Vergi İdaresinin Yeni Normali” nedir, ortaya koymaya çalışacağız.

Vergi Daireleri Çalışanları Esnek Çalışmaya Geçmiştir.

Vergi dairelerinin dış dünya ile olan fiziki teması kesilmiştir. Vergi dairelerinde ekip çalışma çizelgeleri oluşturulmakta olup, ekipler sırayla belirli günler çalışıp, geriye kalan günler izinli sayılmaktadır. 

Vergi Daireleri Uzaktan Hizmet Vermeye Başlamıştır.

Alınan önlemler çerçevesinde, mükelleflerimizin neredeyse tüm işlemleri elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’ne taşınmıştır. Esasen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın teknolojik altyapısının çok güçlü olması, ödemeler ile dilekçe ve beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gibi çoğu rutin işlemlerde, vergi dairesinin mükelleflere kesintisiz hizmet vermeye devam etmesine olanak sağlamıştır.

Vergi İncelemelerinde Müfettişler Uzaktan Çalışmaya Geçmiştir.

Vergi Denetim Kuruluna bağlı birimlerde yeteri kadar inceleme elemanı bulundurulmakta birlikte, mükelleflerin yasal kayıtları ve verileri manyetik ortamda elde edildiğinden, vergi incelemeleri esas itibarıyla uzaktan çalışılarak yerine getirilmektedir.

Mükelleflerin Tamamı Açısından Ertelenen Yükümlülükler

GEKAP uygulamasında beyan dönemleri yeniden belirlenerek 04.8.2020 günü bitimine kadar uzatılmış, Konaklama Vergisinin yürürlüğü 01.01.2021 tarihine ertelenmiş, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi birleştirilmesi uygulaması (pilot iller dışında) 2020 yılı Temmuz ayına ertelenmiş, 2019 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesi verilme ve çıkan vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

518 No.lu Tebliğin 3. Maddesinden Yararlanan Mükelleflerin Durumu

Ticari, zirai ve mesleki kazançları gelir vergisine tabi mükellefler, koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen bakanlıkça belirlenen sektörler ile geçici süreyle kapatılan sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Bu mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin Muhtasar ve KDV Beyanlarının verilme ve çıkacak vergilerin ödeme süreleri, Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme zamanı, e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma, elektronik defterlerinin yüklenme süreleri ile aynı dönemlere ilişkin sigorta prim ödeme süreleri uzatılmıştır. 

518 No.lu Tebliğin 5. Maddesinden Yararlanan Mükelleflerin Durumu

Bu madde kapsamında mücbir sebep uygulamasından yararlanacak olanlar şöyledir: 

  • 65 Yaşından gün almış veya üzerinde olan mükellefler ve meslek mensupları,
  • Kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan mükellefler ve meslek mensupları,
  • 24 Mart 2020 itibarıyla geçerli “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca, beyanname/bildirimleri 65 yaşından gün almış veya üzerinde olan yahut kronik rahatsızlığı olan meslek mensuplarınca verilen mükellefler.

Uygulamadan Yararlanmak İçin Ne Yapılacak?

65 Yaşından gün almış veya üzerinde olan mükellefler ve meslek mensuplarının, başvuruda bulunması veya dilekçe vermesi gerekmiyor. Kronik hastalığı olanların, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvuruda bulunması ve ayrıca sağlık kuruluşundan alacakları hastalıklarını ispat eden muteber belgeleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde vergi dairelerine vermesi gerekmektedir.

Bu Mükelleflerin Ertelenen Vergisel Yükümlülükleri

Bu mükelleflerin, 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında kalan döneme ilişkin, herhangi bir vergi türü sınırlaması olmaksızın, verilemeyen tüm beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyanlara göre ödenecek vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor