Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
20 Nisan 2020Nazmi KARYAĞDI
9489OKUNMA

(65+) SM, SMMM ve YMM ile Çalışan İşletmelere Piyango

Koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle 518 seri no.lu VUK Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazanç gelir vergisi mükellefleri ile belirli sektörlerdeki kurumlar vergisi mükellefleri mücbir sebep hali kapsamına alındılar.

Bu mükellefler için;

  • Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri
  • Form Ba-Bs bildirimleri
  • E-defterlerin imzalanması, oluşturulması ve GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi
  • Elektronik defter beratlarının yüklenmesi

ötelendi.

Ancak 65 yaş ve üzeri (65+) SM, SMMM, YMM’ler ile bunların hizmet sunduğu mükellefler ise bu yaş grubu için getirilen ve 22 Mart 2020’den başlayıp sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasına isabet eden;

  • tüm beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile
  • bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü,

sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ötelendi.

Eğer vergi mükellef olarak sizinle sözleşme yapan meslek mensubu yaş olarak (65+) ise siz de mücbir sebep kapsamına otomatikman giriyorsunuz.

Hem de tüm vergi türleri itibariyle.

Sadece muhtasar veya KDV değil.

Yani başlıkta da belirttiğimiz gibi; 24 Mart 2020 itibariyle, (65+) SM, SMMM ve YMM ile “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzalamış ve beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen vergi mükelleflerine adeta piyango çıkmış durumda.

Koronavirüsün ekonomik tesirlerinden hiç etkilenmemiş olsalar da bu işletmeler sokağa çıkma yasağı sona erdikten 15 gün sonrasına kadar beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüğünün dışında olacaklar.

TÜRMOB internet sitesine sayıları yaklaşık 17 bini bulan (60+) meslek mensuplarımızın dağılımı ise göre şöyle;

  • 7.632 SM (Tüm SM’lerin %46,89’u)
  • 11.770 SMMM (Tüm SMMM’lerin %11,37’si)
  • 2.105 YMM (Tüm YMM’lerin %44,16’sı)

Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğinin duayenleri olan, 3568 sayılı meslek yasası henüz ortada yokken pek çoğu, bu mesleğin Türkiye’de meslek olmasına emek veren tüm (65+) meslek mensuplarımıza sağlıklı günler temenni ediyorum.

Gelir İdaremizi de insan odaklı ve deneyimli insanlarına sahip çıkan bu yaklaşımından ötürü tebrik ediyorum.

Ve diyorum ki geçmişimize hep sahip çıkalım ki geleceğe sağlam adımlarla koşalım!

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor