Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 39yeni e-konomi

Vergi

Türkiye’nin Finansman Kuruluşu: Gelir İdaresi Başkanlığı

Yapılan anket sonuçları değerlendirildiğinde, Türkiye’de kayıt dışı ekonominin oluşumunda pek çok nedenden söz edilir

Maliye Kimlere Yüksek Tutarlı Vergi İnceleme Raporu Düzenledi?

Yüksek tutarlı vergi inceleme raporlarının açıklanma nedeni

Kasko Değerine Göre Vergi İndirimi Uygulaması

Motorlu taşıtlar vergisi kanununda yaklaşık 10 yıldır bulunan ancak birçok vatandaşımızın bilgisi olmadığı için yararlanmadığı bir uygulama var.

Trafik Para Cezaları İçin Vergi Barışı Fırsatı

Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre yapılandırılarak ödenmesi imkanı getirilmektedir.

Herkes EFT-POS Özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Almak Zorunda mı?

POS cihazlarının yazar kasalarla uyumlaştırılması sağlanacaktır

Hurda Aracınıza Boşa Vergi Ödemeyin!

Kamuoyunda “Hurda araç yasası” olarak da bilinen 5838 Sayılı Yasanın Geçici 2. maddesinde; hurda, araç vasfını yitirmiş veya mevcut olmayan araçlarla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. 2009’dan beri yürürlükte olan ilgili maddede geçen süre içerisinde hem madde metninde değişiklikler yapılmış hem de yürürlük süresi 31.12.2014’e kadar uzatılmıştır.

Sadaka vergiden istisna mıdır?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunumuza göre karşılıksız bir şekilde mal edinen şahsın bu verginin mükellefi olacağı kabul edilmiştir.

İstanbul’da Büyük Taşınma

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 17 vergi dairesi, inşaatı tamamlanan Vatan Caddesindeki yeni Komplekse taşındı.

Aile Hekimliği Uygulamasında Gelir Vergisi Tevkifatı

Aile hekimlerinin, aile hekimliği hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı (kesinti) yapmaları uygun bulunmuştur.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımında Süre Uzatımı

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ve yol kenarı otopark hizmeti verenlerin 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmişti. Ancak bu süre 29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı resmi gazetede yayımlanan 427 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/10/2013 tarihine uzatıldı.

Gayrimenkul Sahiplerine Uyarı!

Mevcut Gelir Vergisi Kanunu’na göre 5 yıldan daha uzun süre elde tutulan gayrimenkullerin elden çıkarılması değer artış kazancının konusuna girmemektedir. Dolayısıyla gayrimenkulünü 4 yıl 364 gün elde tutan bir kişi gelir vergisine muhatap olurken, 1 gün sonra kapsamdan çıkmaktadır.

Yeni Bir Otomobil İçin Bir Hafta Daha

Yeni bir araba almaya karar vermişseniz, zamanınız ve sabrınız varsa bir hafta daha bekleyerek daha az vergi ödemeniz mümkün. Nasıl mı?

Türkiye, OECD’nin Tavsiyesine Uydu

Basında da sıkça yer aldığı üzere son yıllarda gelişmiş ülkeler özellikle İsviçre, Lüksemburg, Avusturya gibi Avrupa ülkeleri ile off-shore sıfatıyla neredeyse özdeşleşmiş

Vergide Yeni Bir Barış Süreci

Malum son varlık barışı yasamız TBMM genel kurulundan geçti, Cumhurbaşkanlığı makamınca imzalandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

Basit Usule Dönmek Basit mi?

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı kazancın tespit usulü bakımından basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar olarak ikiye ayrılmakta.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından “Geleceğim İçin Fişimi Alıyorum” Kampanyası

İstanbul’da yaşayan birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar tüm öğrenciler, 15 Mart 2013 ila 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında, kendileri ve ailelerinin harcamalarına ilişkin toplanan 20 adet farklı fişi