Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2

Google Ads

Vergi

Dar Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumların İştirak Hissesi ve Menkul Kıymet Satışlarında Kur Farkı Kazanç İstisnası

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:311) 27/5/2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, bahsi geçen Genel Tebliğde dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye'ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında hesaplanan kur farkı istisnasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.