Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2yeni e-konomi

Vergi

Bankaların ve Diğer Şirketlerin Yurt Dışı Borçlanmalarına Vergi Kolaylığı

842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bankaların ve Türk mukimi şirketlerin ve Türk mukimi varlık kiralama şirketlerinin yurtdışında ihraç ettikleri tahvil ve kira sertifikaları için ödeyecekleri faizler üzerinden yapılan vergi kesintisi oranlarında indirime gidildi Kararla getirilen yeni oranlar aşağıdaki gibidir.

Süresinde Düzenlenmeyen Faturalar

Bilindiği üzere, muhasebe sisteminin vazgeçilmezi ve muhasebe kayıtlarının en temel dayanaklarından biri faturalardır. Dolayısıyla, faturaların düzenlenmesi ve bunların kayıt altına alınması büyük önem arz etmektedir. Şirket ölçeğine göre bir ay içerisinde düzenlenmesi gereken fatura miktarı milyonlarla ifade edilebilir.

İkinci El Binek Otomobillerle İlgili Son Düzenlemedeki Eksiklik Gideriliyor

Otomotiv sektörü dahil herkes atladı, Maliye atlamadı. 2. El binek otomobillerle ilgili son düzenlemedeki eksiklik gideriliyor, Maliye KDV indirim hakkı veriyor.

Vergi İncelemesi ve Zamanaşımı

Vergi müfettişler tarafından, zamanaşımının bitmesine 15 gün kala örneğin 15.12.2015 tarihinde;  inceleme elemanı tarafından 2010 takvim yılı için istenilen defter ve belgeler mükellef tarafından  ibraz edilmediği takdirde  durum ne olacaktır?

Avrupa Birliği de Dijital Yayınlara İndirimli KDV Oranı Uygulanabilmesine İzin Verdi

Basılı yayınlardan sonra dijital yayınların da KDV sinin sıfırlanması kamuoyunda tartışılmaya devam etmektedir.

Beyannamenizi Verirken Yüzde 5 Vergi İndiriminden Yararlanmayı Unutmayın!

Hemen her vergi affı çıkarıldığında 'Borcunu ödemeyenlere neden af getiriliyor da, vergisini düzenli ödeyene niye hiçbir avantaj sağlanmıyor' türünden yapılan haklı serzenişler hep gündeme gelirdi.

Kürkte Vergi Sıfırlandı mı?

28 Şubat 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kürklerle ilgili bazı oran değişikliklerine gidilmiştir. Değişikliğin kafa karışıklığına yol açtığı anlaşılmaktadır.

Yeni Bir İstihdam Desteği

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların

Hibrit Araçlara Daha Yüksek Vergi

7061 Sayılı Kanunun 23’üncü maddesiyle yapılan değişiklik sonrasında 05.12.2017 tarihinden itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanununda yapılan değişiklikle motorlu araçların vergilendirilmesinde yaş ve silindir hacminin yanında aracın taşıt değeri de dikkate alınmaktadır.

Vergi, Yaşam Kalitemizi Yükseltir

Gelir İdaresi Başkanlığı 1990 yılından bu yana Şubat ayının son haftasını Vergi Haftası olarak kutluyor. Ülkemizde kutlanan diğer özel gün ve haftalardan biraz farklı olarak, Vergi Haftası vergi çalışanlarından ziyade vergi mükelleflerine yönelik çalışmaları içeriyor.

Yıllık Beyanname Verme Zamanı Yaklaşıyor. Dokümantasyon Hazırlıkları Ne Durumda?

Yılık beyanname verme dönemi yaklaşıyor. Gelir vergisi mükellefleri mart ayında, kurumlar vergisi mükellefleri ise nisan ayında 2018 yılına ilişkin yıllık beyannamelerini verecekler.

2018’de Elde Edilen Gelirlerden Mart/2019’da Beyan Edilmesi Gerekenler Hangileridir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi olup gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Değersiz Alacağın KDV’si Değerli Hale Geldi!

Değersiz alacaklar içerisindeki KDV alacak aslı ile birlikte ilgili dönemde gider olarak dikkate alınmaktaydı. Borçlular ise bu KDV’yi indirebilmekteydi.

Vehbi Koç: Demokrasiyi Seven Önce Vergisini Ödemelidir

Amerika’ya gidişimde görmüştüm; Fortune dergisinde dünyanın 400 büyük firmasına ait sermayeler, yıllık cirolar ve kârlar açıklanıyordu. Tabii bunların büyük bir bölümü Amerikan firmasıydı.

30. Vergi Haftası Tüm Yurtta Kutlanıyor

Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla, 1990 yılından buyana her yıl Şubat ayının son haftası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır.

Cep Telefonu İthalinde Vergilendirme ve ÖTV’de Yapılan Son Değişiklikler

Küreselleşen dünyada günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar gelişen teknoloji ile birlikte üreticiler tarafından piyasaya sunularak, tüketiciler tarafından yoğun ilgi ve talep görmektedirler. Türkiye’de Ocak-2019 tarihi itibariyle telefon piyasasını aşağıda grafikte gösterilen akıl cep telefonu markaları oluşturmaktadır.