Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Nazlı Gaye ALPASLAN

Avukat

1989 yılında, İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Fatma Saygın Anadolu Lisesi’ni 2007 yılında, birincilikle bitirdi. 2007 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenime başladı. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Yabancı Dil eğitimini tamamladı. 2012 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra mesleğine İzmir’de devam etmek isteyen Nazlı Gaye ALPASLAN, İzmir Barosuna kayıt yaptırmış, burada meslek içi çeşitli eğitimlere katılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığından aldığı yetkiyle Noter olma hakkı elde etmiştir.

2014 yılında Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans çalışmasına başlayarak Vergi Hukuku Ve Vergi Hukuku Uygulamaları alanında Yüksek Lisans Çalışmalarını Sürdürdü.

Nazlı Gaye ALPASLAN, akademik çalışmalarının yanı sıra İzmir’de çıkan Yeni Ekonomi Gazetesi, Hürses günlük bağımsız ekonomi ve politika gazetesi, Yeni Bakış Gazetesi; İstanbul’da çıkan Vergi Dünyası Dergisi, Terazi, Aylık Hukuk Dergisi, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi; Ankara’da çıkan Yaklaşım dergilerinde yazı ve makaleleri, yayınlanmıştır.

Nazlı Gaye ALPASLAN, NGA Hukuk Bürosunu 2013 yılında İzmir’de, kurmuş olup, burada şirketlerin ve şahısların hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere; özellikle vergi hukuku, vergi ceza hukuku, idare hukuku, ticaret hukuku gibi hukuk alanlarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini güven çatısı altında, mesleki görevlerinin bilincinde, sunmaktadır.

Nazlı Gaye ALPASLAN Tüm Yazılar