Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Nazmi KARYAĞDI

(For English)

1968 yılında Gaziantep’te doğdu. 1993’te açılan giriş sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı’na ve yeterlik sınavında da başarı göstererek 1996 yılında Hesap Uzmanlığı’na, 2003’te Baş Hesap Uzmanlığına atandı.

Sırasıyla Kütahya Emet Lisesi’ni ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümünü bitirdi.

2003-2005 yılları arasında ABD’nde Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

2003 yılında Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu süre içerisinde Maliye Bakanlığı’nda Toplam Kalite Yönetiminin yaygınlaşması amacıyla başlatılan Maliye Kalite Yönetimi Projesinin uygulama sorumluluğunu üstlendi.

Ekim 2005’ten itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı’nda önce mükellef hizmetleri alanında Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak görev yapmış daha sonra Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

KARYAĞDI, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanlarına sahip olup, Ağustos 2010-Ocak 2018 tarihleri arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Vergi Uygulama Koordinatörü olarak çalıştı.

Halen Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş. ve BTNK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.’nin kurucu ortağı olarak iş yaşantısını sürdürmektedir.

Nazmi Karyağdı’nın vergi hukuku, muhasebe, sermaye piyasası, toplam kalite yönetimi, yönetim ve finans alanlarında çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

“Gelir İdaresi’nde Toplam Kalite Yönetimi ve Mükellef Hizmetleri” konusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası panel, kongre ve sempozyuma konuşmacı ve bazı kamu kurumlarının eğitim programlarına eğitici olarak katılmıştır.

Maliye Bakanlığı'nda "Maliye Kalite Yönetimi" projesi, "Gelir İdaresi Başkanlığı’nda “Mükellef ve Çalışan Odaklı Dönüşüm Projesi” ile “Vergi İletişim Merkezi Projesi- 444 0 189”nin proje sorumluluklarını yürüterek bunları hayata geçirmiş, Avrupa Birliği fonlarından kaynak sağlanan “Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması” isimli EFQM Mükemmellik Modeline dayalı projenin de hazırlık ve kabul sürecinde proje sorumlusu olarak yer almıştır.

2012 yılında yayın hayatına başlayan VERGİALGI internet sitesinin ve TurkishTaxNews.com internet sitesinin kurucuları ile arasında yer aldı.

Bilişim sektörünün öncü dergilerinden ICT Media'da Mart 2012'den beri Bülent Taş ile birlikte ICT Vergi köşesinde aylık yazıları yayımlanmaktadır.

"Halen Türkiye Kalite Derneği-KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu üyesidir.

Nazmi Karyağdı’nın kaleme aldığı dokuz kitabı olup isimleri şunlardır:

  • BİLİŞİM SEKTÖRÜ İÇİN VERGİ VE TEŞVİKLER-2, Bülent Taş ile birlikte ortak eser, Seçkin Yayınları, 2023
  • DEĞER TEMELLİ YÖNETİM, Prof. Dr. Özlem Atay ve Prof. Dr. Mualla Selçuk ile ortak eser, Türkiye Kalite Derneği-KalDer Yayını, Mayıs-2021
  • BİLİŞİM SEKTÖRÜ İÇİN VERGİ VE TEŞVİKLER, Bülent Taş ile birlikte ortak eser, Seçkin Yayınları, 2017
  • VERGİ SATAN ADAMLAR, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Aralık 2015
  • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GELİR İDARESİ’NDE VERGİ İNCELEMESİ, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını, 2006
  • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TÜRK VERGİ İDARESİ, Ankara Sanayi Odası Yayını, 2001
  • TELİF KAZANÇLARININ HUKUKİ MAHİYETİ VE VERGİLENDİRİLMESİ, Ömer Duman ile birlikte ortak eser, Birinci Baskı: Kültür Bakanlığı Yayını, 2000, İkinci Baskı: Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 2010
  • TÜM YÖNLERİYLE KÂR DAĞITIMI, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 1. Baskı-1999, 2. Baskı-2002, 3. Baskı-2008, 4. Baskı-2014
  • KİRA GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ, Oluş Yayıncılık Yayını, 1998

Nazmi Karyağdı, evli ve bir çocuk babasıdır."

e-mail: nazmi.karyagdi@yeniekonomi.com.tr
tel: +90 312 241 14 00

Nazmi KARYAĞDI Tüm Yazılar