Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 34yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Çifte Kavrulmuş Damga Vergisi

Ekonomik hayatta uygulamada tereddüt yaşanan en önemli vergi konularının başında damga vergisi geldiğini söyleyebiliriz. Söz konusu bu tereddütlerin yanısıra, dayandığı kanunun içeriğinin artık çağın gerekliliklerinin gerisinde kalması, yayımlanan ikincil mevzuatın mevcut vergilemeye ilişkin vergi yükünü arttırıcı bir şekilde yorumlanması sonucunda, damga vergisi ciddi bir finansal yük haline gelmek suretiyle ticari hayatta sözleşme serbestisine bir engel olarak kendini göstermektedir.

Vergi İhbarı ve İhbar İkramiyesi

Anayasamızın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesine göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü bulunmaktadır. Bu nedenle, Devletimiz de vatandaşlara kamu hizmetlerini sunabilmek için yapacağı kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi toplamaktadır. Kamu gelirlerinin büyük bir kısmı ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarına dayanarak özel ekonomilerden, zorunlu cebir altında, mali güce orantılı ve karşılıksız olmak üzere alınan vergi gelirlerinden oluşmaktadır.