Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 53

Google Ads

Vergi

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımına İlişkin Olumlu Adım

Gelir İdaresi Başkanlığı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımına ilişkin uygulamada sağlıklı esnetme yaptı. Konuya ilişkin hazırlanan 465 No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği bu yazının hazırlandığı sırda Başbakanlığa gönderilmişti. Tebliğ ile daha önce ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan tüm mükelleflerin mevcut ÖKC’lerini 1 Ocak 2016 tarihine kadar yeni nesil ÖKC’leri ile değiştirmeleri gerekiyordu. Yeni tebliğ ile bu düzenlemede mükellef cirolarına göre kademeli geçişi öngören bir değişiklik yapılıyor.

Yıl Bitmeden Bağış Yapmanın Avantajları: Son Gün 31 Aralık!

Bu yıl vizyona giren “Ted 2” filminde canlı bir insan gibi davranan oyuncak ayı Teddy’nin bir oyuncak mı yoksa bir insan mı olduğu konusu mahkemeye taşınmış ve ünlü bir avukatı canlandıran usta oyuncu Morgan Freeman’ın filmdeki şu repliği çok dikkat çekmişti: “Bir insan ile bir madde arasındaki en önemli fark, insanın çevresine faydalı bir varlık olması ve başkalarına faydası dokunuyor olmasıdır.”

1.1.2016 Tarihinde Hayata Geçecek “E” Uygulamalara Hazır mısınız?

Son yıllarda bilgi teknolojileri ve iletişim alanında ciddi gelişmeler kaydedilmekte ve toplumun hemen hemen tüm bireyleri bu sistemleri kullanır hale geldiği görülmektedir. Haliyle Devlet de gerek kendi verdiği bir çok hizmeti veya vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri elektronik ortamlara taşıyarak hem çağın gereklerine uyum sağlamakta hem de hizmetleri daha hızlı, daha etkin ve daha az maliyetle yerine getirmenin yöntemlerini aramaktadır.

Sigarada Vergi Azalırsa Vergi Tahsilatı Azalır mı?

Merkez Bankası’nın 30 Temmuz 2015 tarihinde yayınladığı son enflasyon raporunda tütün ürünlerinin vergilendirilmesine özel bir bölüm ayrılmış bulunuyor. Merkez Bankası raporunda, “Mevcut durumda nispi (% 65.25) vergi payının azaltılmasının firmaların fiyat düşürme tercihlerini sınırlayarak önümüzdeki dönemde vergi geliri hedefinden feragat etmeden fiyatlar üzerindeki artış baskısını da dengeleyebileceği düşünülmektedir” değerlendirmesi yapılıyor.