Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Ali YERLİ

Ali Yerli 01.01.1965 Ankara Doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından kariyerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Bütçe Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Bu görevde iken Maliye Bakanlığı Teftiş Kuruluna 1987 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş, 1991 yılında Maliye Müfettişi olarak atanmıştır.

Burslu olarak 1995-1997 yılları arsında İngiltere'de Exeter Üniversitesinde işletme yüksek lisans programına katılmış ve "Muhasebe ve Denetim Hizmetlerinde Toplam Kalite Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisans derecesi almıştır. Akabinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne daire başkanı olarak atanmıştır.

Kamu sektöründeki çalışma hayatını 1 Nisan 1998 yılında istifa etmek suretiyle sona erdirmiş ve Yeminli Mali Müşavirlik bürosu kurarak mesleki faaliyetlerine başlamıştır. Mesleki kariyeri grup şirketlerine hizmet vermek ve özellikle vergi planlaması, vergi ihtilafları ve muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi konularında gelişmiştir.

Mesleki dergi ve gazetelerde çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Doğa yürüyüşleri, motosiklet ve yüzme hobileridir.