Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Dr. Melih KABAYEL

Lisans derecesini 2013 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Maliye Bölümü'nden almıştır. "Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde bir Kamu Politikası Aracı olarak Obezite Vergilerinin Uygulanabilirliği" başlıklı tezi ile 2017 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Maliye alanında yüksek lisans derecesi aldı. "Dijital Dönüşümün Vergilendirme Üzerine Etkisi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" başlıklı doktora tezi ile 2022 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Maliye alanında doktora derecesi almıştır. Araştırmaları maliye teorisi, kamu ekonomisi, vergi hukuku anabilim dallarında olup; obezite vergileri, kamusal mallar, kamu borçları, kamu harcamaları, ekonomik-mali krizler, uluslararası vergilendirme ve vergilendirme boyutuyla Endüstri 4.0-dijital dönüşüm konularına odaklanmaktadır. Melih Kabayel, bu araştırma alanlarında kitap bölümleri, bildiriler ve makaleler yazmış ve katkıda bulunmuştur.

Akademik çalışmalarına devam eden Melih Kabayel, İzmir SMMM Odası eğitmenlerindendir.