Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
27 Eylül 2018
138OKUNMA

Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Milyon Lirayı Aşan Vergi Borçlularını ve Haklarında Tarhiyat Yapılan Mükellefleri Açıkladı

Kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak adlandırılan;

  • 31 Aralık 2017 itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibariyle 1 milyon Lirayı aşan ve ödenmemiş olan vergi, ceza ve gecikme faizi borçluları ile
  • 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında haklarında 1 milyon lirayı aşan tarhiyat yapılan (kesinleşen) vergi mükelleflerinin listesi

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlandı.

Listeler 9 Ekim 2018 tarihine kadargib.gov.tr’de İstatistikler bölümünde yayınlanacak.

Yayınlanan tablolara göre;

  • 1 milyon Lirayı aşan vergi borçlusu sayısı 31.057
  • 1 milyon Lirayı aşan vergi, ceza ve gecikme faizi tarhiyatı yapılan vergi mükellefi sayısı 2.701

olarak açıklanmış durumda.

Yapılandırma kanunları kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefler, borcu olan mükellefler listesinde yer almıyor.

Ayrıca 501 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca;

  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan borçlar ile
  • 5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan borçlar

bu listelere alınmamış durumda.