Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
27 Eylül 2018Bülent TAŞ
375OKUNMA

Dünyada Kurumlar Vergisi Oran İndirimleri ve Türkiye

OECD Vergi Politikası Reformları 2018 adlı kitabı yayınlanmış bulunuyor. Bu çalışmada, adı geçen kitapta yer alan ve kurumlar vergisi alanında yer alan reformları özetleyerek Türkiye’de atılan adımlarla kıyaslamaya çalıştım.

Kurumlar vergisi oran indiriminin hızlanarak ve yaygınlaşarak devam ettiğine işaret etmektedir. Buna göre;

 • Arjantin aşamalı olarak kurumlar vergisi oran indirimine gitmektedir. %35 olan oranı 2018 için %30’a indirmekte 2020 ye kadar da %25’e indirmeyi planlamaktadır.
 • Belçika da benzer şekilde %34 olan kurumlar vergisi oranını 2018 için %29’a 2020 ye kadar da %25’e indirmeyi öngörmektedir.
 • Fransa %33,33 olan kurumlar vergisi oranını 2018-2022 yılları arasında %25 e çekmeyi öngörmektedir. 2018 yılında 500 bin Euro’ya kadar kurum kazancı için %28’indirmeyi, bu tutarı geçen kazançlar için %33,3 oranını uygulamaya devam etmeyi düşünmektedir. 2019 yılında 500 bin sınırını geçen kazançlara uygulanan oran %31 e indirilecek, 2020 de tüm kazançlara %28, 2021 de tüm kazançlara %26,5, 2022 yılından itibaren ise yine tüm kazançlara %25 oranı uygulanacaktır.
 • İsveç %22 olan kurumlar vergisi oranını 2019 için %21,4’e 20121 de %20,6’ya indirmeyi öngörmektedir.
 • Amerika Birleşik Devletleri federal kurumlar vergisi oranını dramatik bir şekilde %35’ten %21’e indirmiştir.

Ayrıca bazı ülkelerde önceki yıllarda ilan edildiği üzere 2018 yılında oran indirimine gitmişlerdir. Buna göre;

 • Lüksemburg geçen yıl %21 den %19 a indirdiği kurumlar vergisini 2018 yılında %18’e çekmiştir.
 • Norveç geçen yıl %25 ten %24’e indirdiği kurumlar vergisi oranını 2018 yılında %23’e çekmiştir.
 • Japonya 214 yılında %25,5 olan kurumlar vergisi oranını beş yıllık dönem içinde aşamalı olarak indirmiş ve 2018 yılında %23,2 oranına ulaşmıştır.

Diğer bazı ülkeler ise 2018 de olmasa bile ileriye dönük olarak oran indirimine gitmenin yol haritasını açıklamış bulunmaktadırlar. Buna göre;

 • İngiltere 2020 ye kadar oranı %17 ye indirmeyi öngörmektedir
 • Avusturalya 2026-2028’den önce oranı %25 e çekmeyi düşünmektedir.
 • Yunanistan IMF ve Avrupa Birliği kurumlarının bütçe değerlendirmelerine bağlı olarak %29 olan kurumlar vergisi oranını 2020 yılında %26 ya çekmeyi ümit etmektedir.

Bunlara karşın çok sınırlı sayıda ülke kurumlar vergisi oran artışına gitmiştir. Bunların başında Türkiye gelmektedir. Türkiye %20 olan kurumlar vergisi oranını üç yılık bir süre için %22 ye yükseltmiştir. Letonya kurumlar vergisi rejimini değiştirerek oranı %15 ten %20 ye yükseltmiş ancak dağıtılmayan kazançlar üzerinden kurumlar vergisi almayı durdurmuştur. Portekiz 35 milyon Euro üzeri kazançlara uyguladığı ek verginin oranını %7 den %9 a çıkarmıştır. Benzer şekilde Kore de 300 milyar KRW üzerindeki kazançlara uyguladığı kurumlar vergisi oranını %22 den %25 e çekmiştir.

Görüldüğü üzere Türkiye kurumlar vergisi oranını artırmakla Dünyanın tersi yönünde bir yol izlemektedir. Acımasız vergi rekabetinin yaşandığı bir dünyada en had safhada doğrudan yabancı sermaye yatırımı ihtiyacı olan Türkiye’nin kurumlar vergisi oranını artırması yerinde olmamıştır. Oran artıran sınırlı sayıdaki ülkeye baktığımızda daha çok yüksek kazançlar için uygulanan oranı artırdıkları görülmektedir.

Türkiye sadece bankalar için uygulanan oranı artırmak üzere yola çıkmış ancak artış tüm kurumların kazançlarına uygulanacak şekilde gerçekleşmiştir. Zaten sadece bankalara uygulanmak üzere bir oran artışı öngörülmesi anayasal sıkıntı yaratma ihtimali taşımaktaydı. Ancak yüksek kazançlar için uygulanmak üzere daha yüksek bir oran belirlemek mümkündü.

Türk ekonomisinin doğrudan yabancı sermaye ihtiyacı göz önünde bulundurularak oranın tekrar eski düzeyine yani %20’ye çekilmesi uygun olacaktır.