Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Cem ARSLAN

Devlet Gelir Uzmanı

1980 yılında Ankara’da doğdu. Edirne Anadolu Lisesinden 1997; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 2001 yılında mezun oldu.

2002 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde (Gelir İdaresi Başkanlığı) Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak göreve başladı. 2005 yılında yapılan yeterlik sınavı sonucunda Devlet Gelir Uzmanlığına atandı.

Gelir Vergisi ve KDV Uygulama Şube Müdürlüklerinde çalıştı. 2005 yılından bu yana Kurumlar Vergisi Şube Müdürlüğünde görev yapmaktadır.

Vergi mevzuatı ile ilgili yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. “Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi” TÜRMOB tarafından düzenli şekilde yayımlanmıştır. Devlet Gelir Uzmanı Ferit Öz’le birlikte hazırladığı “Turizmde Vergi Uygulamaları” kitabı Ocak/2015’te yayımlanmış durumdadır.

Kurum içinde ve kurum dışında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve yatırım teşvik mevzuatı konularında ders ve seminerler vermektedir.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali İktisat Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Avrupa Kalite Vakfı Mükemmellik Modelinin (EFQM) uygulandığı "Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş Projesi" (GEMİ) kapsamında süreçlere katılmış ve aktif rol almıştır.