Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazmi KARYAĞDI
24 Eylül 2018Nazmi KARYAĞDI
98OKUNMA

Aktifinde Kayıtlı Taşınmazları Elden Çıkaracak Olanlara Sağlanan Vergisel Teşvikte Son Günler

Aktifinde kayıtlı olan taşınmazları önümüzdeki dönemlerde elden çıkaracak olan işletmelere sağlanan düşük vergili yeniden değerleme imkanı 30 Eylül’de sona eriyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 7144 sayılı Kanunla getirilen ve Vergi Usul Kanununa Geçici 31. madde olarak eklenen düzenleme ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefi gerçek kişiler, kollektif, adi komandit ve adi şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri (sermaye şirketleri, kooperatifler, vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri…) aktiflerinde kayıtlı olan taşınmazları Yİ-ÜFE endeksiyle değerleme imkanına kavuştular.

Yapılan düzenleme sonucunda tarihi maliyet değeri ile aktifte kayıtlı olan bu nedenle de bugünkü güncel değerlerinden oldukça düşük değerde kalmış olan taşınmazları güncel değerlerine yaklaştırma imkanı doğdu.

Hatırlanacağı üzere işletmeler en son 2004 yılı itibariyle enflasyon düzeltmesi yaptılar. Gerek o tarihten bu yana aktifte kayıtlı olan taşınmazlar için gerekse o tarihten sonra aktife giren taşınmazlar için yeniden değerleme yapılmadığından taşınmazlar güncel değerlerinden uzaklaşmış durumdalar. Yapılan düzenleme sayesinde işletmeler gelecekte satış yaptıklarında bu taşınmazların net bilanço aktif değerleri yukarı yönlü güncellenmiş olduğundan satış nedeniyle daha düşük bir kâr üzerinden vergi ödeyecekler.

Düzenleme çerçevesinde taşınmazlarının değerlerini ve birikmiş amortismanlarını güncelleyen mükellefler, değerleme sonrası net bilanço aktif değeri ile değerleme öncesi net bilanço aktif değeri arasındaki fark üzerinden %5 gelir/kurumlar vergisi hesaplayıp 25 Ekim tarihine kadar vergi dairesine beyanname vermek ve bu süre içinde de hesaplanan vergiyi ödemek durumundalar.

Beyan ya da ödeme konusunda bir eksiklik olması durumunda işletmelerin bu imkandan yararlanma şartı ortadan kalkıyor.

Bu arada sadece binalar değil aktifte kayıtlı olan boş arazi ve arsalar için de bu teşvikten yararlanmak mümkün.

İşletmeler tüm taşınmazlarını güncellemeye tabi tutabildiği gibi özgürce seçim yaparak bir ya da birkaç taşınmazı da güncellemeye tabi tutabilecekler.

Taşınmaz alım satımıyla veya inşaat işiyle faaliyet gösteren mükellefler, aktiflerinde ticari mal olarak kayıtlı olan taşınmazlar için bu imkandan yararlanamıyorlar.

Aktifte kayıtlı olan taşınmazlar için yapılacak güncelleme işlemine ilişkin muhasebe kayıtlarının en geç 30 Eylül tarihine yapılması, ortaya çıkan %5’lik verginin de 25 Ekim’e kadar beyan edilip ödenmesi gerekiyor.