Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 4

Google Ads

Vergi

Tesis Satışı ve Finansmanında KDV Uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifasıdır. Vergi uygulamasında yıllar içerisinde oran anlamında bir sadeleştirme sağlandı ve temelde üç oran ile devam edilir hale geldi. Zamanla içerisine bazen teşvik amaçlı bazen devamı düşünülmeksizin konulan istisna kalemleri, sistemde iade mekanizması özellikli durum oluşturduğundan, getirilen istisna veya düşük oran talep sahibi tarafı zorlayan bir noktaya da gelebilir.

Dijital Mirasın Vergisi Olur mu?

Dijitalleşmenin iyice hayatımıza hâkim olması sonucunda sesli, görüntülü pek çok anı geçmişin mirası olarak yarınlara aktarılır hale geldi. Bundan 20 sene önce yeni doğan çocuklarının büyüme aşamasını video ya da film olarak kayda alabilen aileler çok şanslı sayılırdı. Oysa 2007 sonrası Apple’ın geliştirdiği Iphone’la birlikte cep telefonu, telefon olmaktan çıktı, ses ve görüntü kaydedici, radyo, TV, internetle dünyaya canlı yayın yapabilen yakınsamış bir cihaz haline dönüştü.

Vergi Yargısında Parasal Tutar Olarak Kesin Kararlar ve Kanuni Hâkim Yönünden Bazı Sakıncalı Durumlar

1982 yılından itibaren 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun[1] hükümleri uyarınca vergi mahkemelerinin tek hâkimli olarak verdiği kararlara karşı itiraz kanun yolu olarak Bölge İdare Mahkemeleri[2] nezdinde itiraz yolu, heyet halinde verilen kararlarına karşı Danıştay nezdinde temyiz yolu öngörülmüş iken, 20.07.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun[3] ile 2576 sayılı Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda[4] önemli değişiklikler yapılmış ve adli yargıda olduğu gibi idari yargıda da İstinaf Kanun Yolu Sistemine geçilmiştir.