Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 4

Google Ads

Vergi

Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndiriminin Uygulanması ve Özellik Arz Eden Hususlar

Sermaye artırımının temelinde şirketlerin yeni sermaye oluşturma isteği yatmaktadır. Şirketin bu sermaye ile yapabileceği olası yatırımlar da sermaye artırımının hedefleri arasındadır. 6637 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, şirketlerin sermaye artırımını teşvik etmek amacıyla sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarında belli şartları sağlanması durumunda Kurumlar Vergisi matrahında indirim imkanı tanınmıştır.

Maliye’nin Koronavirüs Tedbirleri

Korona virüsün iktisadi ve sosyal hayatımızı esir almasıyla beraber Devletin çeşitli birimleri alınması gereken tedbirleri ihtiyatlı da olsa almaktadır. Devlet tarafından peyderpey açıklanan tedbirlerin bu köşede bir süredir dile getirdiğim önerilerin bir çoğuyla paralel olduğunu söyleyebilirim. Ancak atılması gereken daha çok adım bulunmaktadır. Bu yazımda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan ve uygulamaya konulan tedbirleri paylaşacağım.

65 Yaş ve Üzeri SM, SMMM ve YMM’ler İkilemde Kalmayacaklar, Evde Kalacaklar

VERGİALGI’da yazılarımızı takip eden okuyucularımız hatırlayacaklardır. Pazar günü (22 Mart 2020) günü yayınlanan yazımızda; 65 yaş ve üzeri vatandaşların, Bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanların ve Bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların