Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Yasin TOPAL

Haziran/2011 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF/Maliye bölümünden mezun oldu. Şubat/2012 tarihinde Bilecik Defterdarlığı Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzman Yardımcısı olarak görevine başladı. Kasım/2013 tarihi itibariyle Anadolu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak görevine devam etti. Akabinde Mart/2014 tarihi itibariyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görevine başladı. 05.11.2019 tarih ve 2019/374 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Vergi Müfettişi olarak atandı. 2021/1 dönemi itibariyle yeminli mali müşavirlik sınavını başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazandı.