Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Başar SOYDAN

Dr. Öğr. Üyesi

1981 İstanbul doğumludur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden; 2017 yılında da İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak lisans dereceleri almıştır. 2005 yılı sonunda Araştırma Görevlisi kadrosuna atanarak akademik kariyere başlamıştır. 2008 yılında savunarak başarılı olduğu “Türk Vergi Yargısında Bilirkişilik” konulu yüksek lisans tezi, İTO yayınlarından kitap olarak yayımlanmıştır.

2015 yılında, “Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi” konulu doktora tezini savunarak başarılı olmuş ve Dr. unvanı almaya hak kazanmıştır. Bu çalışma da aynı yıl On İki Levha Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 2015 yılında “Vergi Denetimi Mevzuatı” adlı çalışması İSMMMO yayınlarından yayımlanmıştır.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda Dr.Öğr.Üy. olarak görevine devam etmekte olup; aynı zamanda Fakülte dekan yardımcılığı görevini ifâ etmektedir.