Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 7

Google Ads

Vergi

E-SMM Uygulamasına Geçiş Sonucunda Hekimlerin Kullandıkları POS Cihazları Ne Olacak?

Günümüzdeki teknoloji gelişimine paralel olarak vergi uygulamalarında da dijital dönüşümler hızla ilerlemektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2010 yılı itibariyle uygulamaya koyduğu E-fatura uygulaması, 2020 yılı itibariyle e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-gider pusulası, e-bilet gibi uygulamalarla hızlıca çoğalmaktadır.

Tanrıların Arabaları

Tanrıların Arabaları (Almanca: Erinnerungen an die Zukunft), ilk olarak 1968 yılında yayınlanan Erich von Däniken'in yazdığı kitaptır. Genel olarak Antik Çağ'daki ilkel insanların yüksek bir medeniyete ve bilgi düzeyine sahip dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edildiğine dair hipotezleri ve bunların delillendirilmesini içermektedir. Fakat kitap yayınlandığı yıldan itibaren akademik çevrelerce eleştirilmiş ve işlediği konuların sözdebilim sınıfına girdiğini iddia etmişlerdir(1).

Yönetim/Denetim/Tasfiye Kurulu Üyelerine Ödenen Ücretin Vergisini İşveren Karşılayabilir mi?

Bazı okuyucularımız hatırlayacaktır Yaklaşım Dergisinin Ekim 2019’da yayımlanan 322. Sayısında, “Huzur Hakkından Dolayı Verilen Beyannamede Ödenecek Vergiyi İşverenin Karşılamasının Vergisel Sonuçları” çalışmamızda huzur hakkı ödemelerinin nasıl vergilendirileceği, hangi şartlarla yıllık beyanname verileceği ve ödenen vergiyi işverenin karşılaması durumunda bunun vergisel sonuçlarının neler olduğu gibi bazı hususları incelemiştik.

Fahri Konsolosların Statüleri ve Vergi Kanunları Karşısındaki Durumları

Fahri konsoloslar (1); diğer devletler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olunması ve ülkelerin tanıtımına en üst düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra pasaport, seyahat belgesi ve bu devlete gitmeyi arzu eden kişilere gerekli işlemlerin nasıl yapılacağı konularında yardımcı olunması amacıyla faaliyette bulunmaktadırlar