Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 7

Google Ads

Vergi

Torba Yasa Meclis'te, Yapılandırma Nerede?

Değerli okurlar; malumunuz vergi, SGK primleri gibi kamu alacaklarının yapılandırılması (veya kamuoyunda anlaşıldığı şekliyle vergi affı) konusunda iş dünyasında bir süredir bir beklenti bulunmakta ve Meclis’in açılması beklenmekteydi. Orta Vadeli Program’da bir vergi affı olmayacağı belirtilmiş olsa da çeşitli siyasiler tarafından de bu yönde mesajlar da verildi. Geçen Cuma günü, COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin azaltılması, istihdam artışının teşvik edilmesi ve bazı vergi kanunlarındaki maddelerin güncellenmesi gerekçesiyle Meclis’e bir Kanun Teklifi sevk edildi. Kanun Teklifinin istihdam ve vergiyle ilgili maddelerinin aşağıdaki düzenlemeleri içerdiğini görmekteyiz.

Vergi Mevzuatı Açısından Proforma Fatura

Küreselleşen dünyada ülkeler arasında ticaret yapmak eskiye nazaran giderek kolaylaşmakta, teknolojinin gelişmesi ve ulaşım imkânlarının artması bu ivmeyi daha da hızlandırmaktadır. Oluşan bu hız odaklı ticaret yapma eğilimi beraberinde bir takım sorunlar da getirebilmektedir. Özellikle alıcı ve satıcının farklı yerlerde bulunması, yapılan sözleşmelerin daha şeffaf ve her türlü ihtilaftan uzak olmasını gerektirmektedir.

2020 Yılı Yurtiçi Gündelik Ödemelerinin Vergilendirilmesi

10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre harcırah; görev icabı bulundukları bir yerden memuriyet mahallin dışına gidenlere, yapacakları ek masraflara karşılık aşağıda belirtilen durumlara göre, yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından birini, birkaçını veya tamamının hizmet erbabına ödenmesidir. Harcırah, sürekli görev yolluğu ve geçici görev yolluğu adı altında ödenmekte olup geçici görev yolluğu da memuriyet mahalli ve memuriyet mahalli dışındaki görevlendirilmeler nedeniyle ödenmektedir. Harcırah Kanunu’na tabi olmayan işverenler tarafından geçici görevli olarak yurtiçinde görevlendirdikleri personele yapılan geçici görev harcırahı (yolluk) ödemeleri;

Vergiye Uyumlu Mükellefler Cezalandırılıyor mu?

Vergi kanunları dahil birçok kanun genellikle kuralları koyar ve bu kurallara uymayanlara yönelik yaptırımları düzenler. Kurallara uyanları ödüllendirmeye yönelik düzenlemelere pek rastlamayız. Bu durumun nadir istisnalarından bir tanesi Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı mükerrer 121. maddesi ile 2017 yılında getirilen ve 2019 yılı sonunda 7194 sayılı Kanun ile revize edilen müessesedir. Uygulamaya ilişkin detaylar 301 ve 312 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Binek otomobilde ÖTV artışı, özel okul ücretlerinde KDV indirimi

Öğrenci velilerini ilgilendiren iyi haberden başlıyorum. Veliler okullar açılacak mı, ne zaman ve nasıl açılacak, bu sene online eğitim mi olacak, eğer öyle olursa okullar eğitim ücretlerinde indirim yapacak mı (ya da yapmalı mı) sorularına yoğunlaşmışken 30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Eylül 2020 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %8’den %1’e indirildi. KDV indiriminin kapsamına bütün özel eğitim ve öğretim hizmetleri (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite) girmektedir. Ayrıca eğitim hizmetleri kapsamında değerlendirilen yemek ve öğrenci taşıma hizmetleri de bu indirimden yararlanacaktır.