Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9yeni e-konomi

Vergi

Ticari Araçların Yenilenmesinde Devam Eden ÖTV İstisnası Hakkında Hatırlatma

Ticari araçların yenilenmesi ile ilgili olarak 2016 yılında Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 7. maddenin uygulanma süresi halen devam etmektedir.

Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası

3065 sayılı Kanunda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından,

Bedelli Askerlik Tutarları Vergiye Tabi Gelirden İndirilebilir mi?

Milyonlarca kişinin merakla ve heyecanla beklediği bedelli askerlik yavaş yavaş netleşmeye başladı. Önümüzdeki zaman diliminde tutar ve yaş sınırının belirlenip yasalaşması kesin gözüyle bakılıyor. Toplumun büyük bir bölümünü ilgilendiren bu husus vergi uygulamaları bakımından bir takım tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

Seçilmiş Gelir İdaresi Bölünme Özelgeleri

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

İdari Usul Anlayışı Çerçevesinde Vergilendirme Usulü ve Vergi Usul Kanunu

Vergi idaresi tarafından tesis edilen tarh, ceza kesme, tebliğ, tahsil, yoklama, inceleme gibi vergilendirme işlemleri, idari işlem nitelikleri itibariyle, idari işlem kuramı kapsamında, idari işlemlerin tüm unsurları ve özelliklerini bünyelerinde barındırmaktadırlar. Bu temelde olmak üzere, "vergilendirme alanı, idare hukukunun ve idari usulün etkisi altındadır" tespiti yapılabilir.

Türk Serbest Bölgelerinde Vergilendirme Serüveni

Serbest bölge, en basit ifadeyle Türk Gümrük Bölgesi dışında sayılan ve gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmadığı alanlar olarak tanımlanmaktadır.

Maliye’nin 2017 Uzlaşma Rakamları Ne Söylüyor?

Haklarında vergi inceleme raporu düzenlenerek ek vergi ve ceza talep edilen mükelleflerle Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan uzlaşma toplantılarının sonuçları, kamuoyunun gündemine gelen konular arasında yer alır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Vergi Konusunda Yetkili Kurumlar

10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre vergi üzerine 6 ayrı kurum yetkili kılındı.

Mali Tatil, Pişmanlık Beyanında Ödeme Süresini Ötelemiyor!

Vergi mükellefleri, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler ve her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanan malî tatilin bu yıl 12.sini yaşıyorlar.

Dikmen Caddesi’nden Karşıya Geçen Kanunun Başına Gelen Haller

TBMM tarafından yasalaştırılan, Sayın Cumhurbaşkanımızca onaylanan, Resmi Gazete’de 27 Mart 2018’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’la VUK’a yeni bir madde eklendi. Maddeden önceki mevzuata göre; bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken her bir emtia için Takdir Komisyonuna gidilmesi, Takdir Komisyonu gözetiminde imha yapılması ve oradan alınacak Karara dayanarak gider yazmak mümkündü.

İnteraktif Vergi Dairesinden Yeni Hizmetler

Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi Projesi kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda aşağıda sayılan işlemleri vergi mükelleflerinin kullanımına sundu. Bu hizmetler şunlardan oluşuyor:

Mali Tatil Başladı

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 01.07.2018 – 20.07.2018 dönemi mali tatil.

Taşeron (Alt İşveren) İstihdamı Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İşletmeler, özellikle de emek yoğun çalışan işletmeler için en önemli maliyet kalemlerinden birisi işçiliktir. Günümüzün rekabetçi dünyasında ise birçok işletme özellikle yardımcı iş niteliğine haiz işlerini kadrolu elemanlar istihdam etmek yerine, dış kaynak kullanımına (outsourcing) giderek yani taşeron (alt işveren) kullanarak yürütmeyi tercih etmektedirler. Bu tercihte söz konusu işlerin daha ucuza yaptırılabiliyor olması ise şüphesiz en önemli faktördür.

Çalışan Kadınlara Kreş ve Gündüz Bakım Ücreti Desteği

Bu yazımızda çalışan kadınlara sağlanan kreş ve gündüz bakım ücretinin gelir vergisi istisnasını ana hatlarıyla ele alacağız.

16 Yaş Üzeri Aracını Hurdaya Ayırana, Yurtdışına İhraç Edene 10.000 TL ÖTV İndirimi

16 ve daha büyük yaştaki araçların adlarına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi veya bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve buna mukabil aynı cins yeni bir aracın satın alınması halinde tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak kaydıyla,

16 Seri nolu KVGT ile 1 Seri No.lu KVGT’nde Bazı düzenlemeler Yapıldı

Bu Tebliğde; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda, 6676 sayılı Kanunun 14. maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle yapılan değişiklikler ile