Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

1 Ekim’den İtibaren Türkiye Genelinde Muhtasar Beyanname ile SGK Prim ve Hizmet Belgesi Birleştirildi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ilk olarak, bizim de Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak koordinasyonundan sorumlu olduğumuz, 2008-2010 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planıyla gündeme gelen ve 23 no.lu eylem olarak “Muhtasar beyanname ile SSK bildiriminin birleştirilmesine ilişkin mevzuat ve tebliğ çalışmaları” ile başlamış bir projeydi.

Eski Köye Yeni Vergi Adetleri

Dünya geliştikçe vergi politikaları da bu doğrultuda gelişecektir. Gelişim konularına göre çeşitlenecek veya yeniden şekillenecektir. Hızla gelişen bu dünyada ülkemiz de vergisel gelişimin zamansal takibini iyi sağlamalıdır. Bu vergisel gelişimin amaçları şu şekildedir: vergi gelirini artırmak, vergi adaletini sağlamak, sosyal devlet ilkesinin gereklerini yerine getirmek vb. Bu doğrultuda aşağıda yer alan vergisel çeşitlendirmeler ve şekillendirmeler hayata geçirilebilir.