Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Nevzat ŞENSES

Vergi Müfettişi (E. Maliye Müfettişi): 01.03.1988 yılında Siirt’in Kurtalan İlçesinde doğmuştur. İşçi emeklisi Mehmet Zahir ŞENSES’in oğludur. İlköğretimini İstanbul Gaziosmanpaşa 23 Nisan İlköğretim Okulunda tamamlamış olup, 2005 yılında İstanbul Eyüp Refhan Tümer Lisesi'nden, 2009 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye bölümünden mezun olmuştur.

31.01.2011 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu’nda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak memuriyet hayatına başladı. 10.07.2011- 10.05.2017 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapmış olup, şu an Vergi Denetim Kurulu İstanbul Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında görev yapmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik ve KGK Bağımsız Denetçilik sınavlarını başarıyla tamamlamıştır. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Yabancı dili İngilizce olup, evli ve bir oğlu bulunmaktadır.

Mali konularla ilgili Türkiye’deki çeşitli mevzuat dergilerinde yayımlanmış olan makaleleri bulunmaktadır.