Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 8

Google Ads

Vergi

Vergi Beyannamelerini VUK 371. Md. Kapsamında Pişmanlık ve Islah Hükmüne Göre İnceleme Öncesinde Verilip Verilemeyeceği

Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK’un 371. mad. düzenlenen “Pişmanlık ve Islah Hükmü” önem taşımaktadır. Son yıllarda özellikle vergi incelemesi öncesi veya inceleme devam ederken pişmanlık ile veya düzeltici mahiyette beyanname verilip/ verilmeyeceği bazı çevrelerde sıklıkla tartışılmaktadır. Madde hükmü aynen aşağıya alınmıştır.

Yıl Sonu / Yıl Başı Uyarıları

2019 yılında dijital işlem vergisi, değerli konut vergisi, konaklama vergisi, turizm payı ve geri kazanım katılım payı adları altında beş yeni vergi/vergi benzeriyle tanıştık. Vergi hukukçuları ve uygulayıcıları olarak altı torba kanunla yapılmış 74 maddelik bir mevzuat setini anlamaya ve uygulamaya çalıştık. En azından benim tespit ettiklerim bunlar. Belki daha fazlası da vardır. Vergiciler için yoğun bir yıl oldu 2019.