Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 8

Google Ads

Vergi

İşveren Tarafından Çalışanlar İçin Ödenen Özel Sağlık Sigorta Priminin Gider Yazılması ve Ücret Matrahından İndirilmesi

Ülkemizde son yirmi yıllık süreçte kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak özel sağlık sigortaları yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu kapsamda kişiler tarafından bireysel emeklilik sistemi ve şahıs/hayat sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi her zaman gündemde olan bir konu olmuştur. Zamanla işverenlerinde devreye girmesiyle, yani işveren tarafından çalışanlar için ödenen özel sağlık sigorta priminin gider yazılması ve çalışanlar için ödenen bu primlerin ücretlinin kendi vergi matrahından indirim konusu yapıp yapamayacağı sorunu karşımıza çıkmıştır.

Tasarruf Araçlarına ($, €, ₺) Vergi Avantajı

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve ekleriyle kambiyo işlemleri ve TL mevduatlarla ilgili iki yeni düzenleme hayata geçti. İlki yetkili kuruluşlarla yapılan döviz, altın alım-satımında uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranının yüzde 1’den binde 2’ye indirilmesi, ikincisi TL mevduat faizlerinin stopaj oranlarının düşürülmesi.

Ücretli, Sanatçı, Yazar, Sporcu ve Spor Hakemlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

Bilindiği üzere, 05.12.2019 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasallaşan ve 07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla; tek veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin ve telif kazançlarının vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Veraset Yoluyla Mirasçılara İntikal Eden Engelli Aracına İlişkin Özel Tüketim Vergisi’nin Akıbeti

Bilindiği üzere, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesi 2 numaralı bendiyle, belirli tutar ve motor hacimleri belirtilmiş olan araçların, engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri malûl ve engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla sakatlığa uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından 5 yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.

2020 Yılından İtibaren Elde Edilen Telif Kazançlarının Vergilendirme Sisteminde Yapılan Değişiklikler

2019 yılının son ayında yapılan yasal düzenlemelerden biri olan 5/12/2019 tarih ve 7194 sayılı Kanunla gerçek kişilerin vergilendirilmesini esas alan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda daha çok kişinin yıllık beyanname vermesini sağlayan ve bazı istisnaları yürürlükten kaldıran önemli düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemelerin birçoğu 2020 yılında uygulamaya girmiştir.