Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 5

Google Ads

Vergi

E-İrsaliye Uygulamasında Önemli Hususlar Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi, mükelleflerin vergiye uyumlarının artırılması amaçlarıyla mal hareketlerinin de elektronik ortamda düzenli bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlayan e-irsaliye uygulaması hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan bir uygulamadır.

E-SMM Uygulamasına Geçiş Sonucunda Hekimlerin Kullandıkları POS Cihazları Ne Olacak?

Günümüzdeki teknoloji gelişimine paralel olarak vergi uygulamalarında da dijital dönüşümler hızla ilerlemektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2010 yılı itibariyle uygulamaya koyduğu E-fatura uygulaması, 2020 yılı itibariyle e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-gider pusulası, e-bilet gibi uygulamalarla hızlıca çoğalmaktadır.

Tanrıların Arabaları

Tanrıların Arabaları (Almanca: Erinnerungen an die Zukunft), ilk olarak 1968 yılında yayınlanan Erich von Däniken'in yazdığı kitaptır. Genel olarak Antik Çağ'daki ilkel insanların yüksek bir medeniyete ve bilgi düzeyine sahip dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edildiğine dair hipotezleri ve bunların delillendirilmesini içermektedir. Fakat kitap yayınlandığı yıldan itibaren akademik çevrelerce eleştirilmiş ve işlediği konuların sözdebilim sınıfına girdiğini iddia etmişlerdir(1).

Yönetim/Denetim/Tasfiye Kurulu Üyelerine Ödenen Ücretin Vergisini İşveren Karşılayabilir mi?

Bazı okuyucularımız hatırlayacaktır Yaklaşım Dergisinin Ekim 2019’da yayımlanan 322. Sayısında, “Huzur Hakkından Dolayı Verilen Beyannamede Ödenecek Vergiyi İşverenin Karşılamasının Vergisel Sonuçları” çalışmamızda huzur hakkı ödemelerinin nasıl vergilendirileceği, hangi şartlarla yıllık beyanname verileceği ve ödenen vergiyi işverenin karşılaması durumunda bunun vergisel sonuçlarının neler olduğu gibi bazı hususları incelemiştik.