Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

İkinci El Taşıt ve Taşınmaz Ticareti Yapanların (Oto Galericilerinin ve Emlakçıların) KDV ile İmtihanı-1

Resmi Gazete’de 6 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 7104 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. maddesi ile KDV Kanunun özel matrah şekillerini düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde düzenlenerek;

Yeni Varlık Barışı’nın Usul ve Esasları Belli Oldu!

VERGİALGI internet sitesinde 14 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan “Reel Sektörü Rahatlatacak Yeni Vergi Düzenlemelerine İhtiyaç Var, Şimdi Tam Sırası” başlıklı yazımızda; reel sektöre ve ülke ekonomisine yönelik bazı önlemlerin alınması ve yeni bazı düzenlemelerin yapılması, daha önce uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmış olanlar önceliklendirilmek suretiyle, reel sektör ve ülke ekonomisi açısından bazı düzenlemelerin acilen yürürlüğe konulması gerektiğini açıklamış, bu düzenlemelerden birisinin de, “Varlık Barışı” olduğunu özellikle belirtmiştik.