Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Recep BIYIK

 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladığı kariyerinde, 1986 yılında Hesap Uzmanı, 1993 yılında Baş Hesap Uzmanı, 1996 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı, 1999 yılında Genel Müdür Yardımcısı olmuştur.

2004 yılında Bakanlar Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atanmış, 2007 yılında Maliye Bakanlığı’na Bakanlık Müşaviri olarak geri dönmüştür.

2008 yılında PwC Türkiye şirketinde Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı olarak göreve başlayan Bıyık’ın vergi hukuku ve uygulamaları ile ilgili çok sayıda makalesi, “Vergi Teşvikleri ve Korumaları” ve “Giderler ve İndirimler” başlıklı iki ortak kitabı yayınlanmıştır.

2001–2002 yıllarında Vergi Konseyi üyeliği yapan Recep Bıyık, Yeminli Mali Müşavir Ruhsatına ve başta Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı olmak üzere sermaye piyasaları ile ilgili altı ayrı lisansa sahiptir.

Recep BIYIK Tüm Yazılar