Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Abdullah SEVİMLİ

Yönetim Danışmanı Abdullah Sevimli, 1991’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-2007 yılları arasında Sayıştay Başkanlığı’nda finans ve bilişim sistemleri denetçisi ve yöneticisi olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi’nde muhasebe-finansman dalında master yaptı.

2007’de İç Denetim Başkan Yardımcısı olarak Türk Telekom’da göreve başladı. “İç Denetim Modelinin Kurulması ve Geliştirilmesi Projesi” ile Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen “Sürekli İç Denetim Projesi”ni yönetti. 2009 Yılında , Türk Telekom Gelir Yönetim Direktörlüğü’nü kurma ve yönetme görevini üstlendi. Telekom sektöründe çok nadir uygulanan bir yönetim modeli ve ekibiyle birlikte önemli başarılara imza attı. Veriye ve analitiğe dayalı finansal iş zekası çözümleri geliştirildi. Müşteri merkezli ve risk tabanlı sistemler kuruldu. Gelir Güvence, Alacak Yönetim Sistemi, Fraud Yönetim Sistemi, Karar Destek Sistemi bu sistemlerin başında gelmektedir. Sektörün en başarılı mali af kampanyası olan “Tatlıya Bağlayalım Projesini” hayata geçirilmesi ve yönetilmesinde önemli rol oynadı. Uygulanan yönetim modeli sayesinde Türk Telekom, %99,5 tahsilât oranını yakalayarak sektöründeki lider ve öncü konumunu pekiştirdi.

2013-2015 yılları arasında Eksim Yatırım Holdingte, finans ve stratejiden sorumlu Enerji Grup Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Bu süreçte, Dicle Elektrik gelir ve tahsilat oranlarının arttırılmasına yönelik bir çok projeyi tasarlayıp, yönetti. Veriye Dayalı Gelir Yönetimi, Çiftçi Tahsilat Sistemi, Kayıp Kaçakla Mücadelede Yönetim Takip Sistemi, OPTİM ve Alacak Af Kampanyaları bunların başında gelmektedir.

2015 Yılında özel sektör ve kamu kurumlarına gelir ve alacak yönetim danışmanlığı yapmak üzere RMC (Revenue Management Consultancy) şirketini kurdu. RMC bünyesinde, Telekomünikasyon-Enerji ve Bankacılık Sektörü arasında geliştirilen gelir ve risk yönetim projeleri ile , danışmanlık yapılan şirketlere büyük ölçüde katma değer sağlamaya devam edilmektedir. Abdullah Sevimli, verinin ve analitiğin, şirket ve kurumların geleceğini belirleyen sihirli bir güç, en önemli varlık ve gelir kaynağı olduğuna inanıyor. Bilgiyi elde etme ve işleme yeteneğine sahip olan şirketlerin hayatta kalacağı ve büyüyeceğini öngörüyor.

Dergi ve gazetelerde yayımlanmış makaleleri bulunan Abdullah Sevimli evli ve üç çocuk babasıdır.