Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 21yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

2015 Yılı Bütçesi 22 Milyar 606 Milyon Lira Açıkla Kapandı

2015 Yılı Bütçe gelirleri bir önceki yıla göre %13,6 oranında artarak 483 milyar 386 milyon lira, bütçe giderleri %12,8 oranında artarak 505 milyar 902 milyon lira olarak gerçekleşti.

2.400 Tavuk Emekli Edildi

Hayvan haklarını koruma derneği Kesime gidecek 15 aylık 2.400 tavuk satın aldı.

Fütüristik Bir Yazı: Robotlar Türk Vergi Sistemine Karşı

İngilizce “future” kelimesinden türetilen, Türkçemize “gelecekçilik, uzgörü” olarak geçen fütürizm, basit olarak, gelecekteki iş hayatına ve sosyal yaşantıya yönelik öngörüde bulunmak şeklinde tanımlanıyor.

Konaklama Gideri Ödenmesinde 10 Günlük Sınırı Anayasa Mahkemesi İptal Etti

Anayasa Mahkemesinin 5 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25.11.2015 tarihli Kararı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33/d maddesinde yer alan denetim elemanları haricindeki personelin memuriyet mahalli dışında geçici görevlendirilmeleri durumunda gündeliğin haricinde 10 gün süreyle sınırlı olarak konaklama gideri ödenmesini Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.

2015 Yılında Doları Olanlar Kazandı, Borsaya Yatıranlar Kaybetti

Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,38, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,95 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı

2016 Tahminlerim

Kriz konjonktüründe tahmin tutturmak, oynak bir zemin üzerinde durup tabancayla oynak bir hedefe ateş edip hedefi vurmak kadar zor bir iştir. O nedenle böyle bir ortamda tahminler genellikle tutmaz. Ama biz iktisatçı milleti yine de tahmin yapmaktan vazgeçemeyiz. Tahminlerimizi izleyenler de, tahminlerimiz tutmayınca bizimle dalga geçmeyi severler.

OVP, 2016’da Kamu Gelir Politikasına Yönelik Neleri Hedefliyor?

Orta Vadeli Program Kalkınma Bakanlığınca hazırlanmakta Bakanlar Kurulunca karara bağlanmaktadır. Orta Vadeli Program bütçe sürecini başlatan ve yönlendiren, tüm kamu kesimi için esas alınacak makroekonomik büyüklükleri tespit eden, politikalarla plan-program ve bütçe bağlantısını kuran temel bir belge olarak değerlendirilmektedir.

Mükellef Hizmetlerinde Elektronik Uygulamalar ve e-Tebligat

Ülkemizde, daha verimli ve etkin bir şekilde çalışan kamu yönetim sisteminin oluşturulması son yıllarda temel bir politika olarak benimsenmiş ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda, özel sektörde çok başarılı bir şekilde uygulanan “müşteri odaklı yönetim anlayışı”, kamu sektöründe de “vatandaş odaklı yönetim anlayışı” olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Liderlik ve Çalışanlarla Başarmak

Dünyada her alanda yaşanan hızlı değişim, kurumlardaki bilgiyi, teknolojiyi ve insanları yöneten lider ve yöneticilerin de değişimini zorunlu kılmaktadır. Yönetim anlayışındaki değişim, her düzeyde görev yapanların tam katılımını, vatandaş odaklı olmayı ve sürekli iyileştirmeyi temel almakta ve bu değişim sürecini başarılı kılmanın ana unsuru da katılımcı bir yönetimi anlayışının benimsenmesi ve yaşam felsefesi haline getirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe kişi odaklı mevcut yönetim anlayışının sorgulanması ve başarı ya da başarısızlığın kişilere değil, katılımcı ve sistemli bir organizasyonun varlığına bağlanması gerekmektedir.Bir kurumun marka değerini, kurumsal itibarını artıran en önemli faktörlerden biri de yöneticilerinin tutumu ve benimsedikleri yönetim anlayışıdır.

Fransa: Vergi Kaçakçılığını İhbar Edene Ödül

Fransa Maliye Bakanı Yasa tasarısı hazırlığında.. Konusu; büyük çaplı vergi kaçakçılığını ihbar edene para ödülü.

İthalat Tutarı ile Gelir Bütçesi İlişkisi

İthalat, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma, dış alım”,“Bir ülke için başka bir ülkeden alınan malların bütünü” şekillerinde tanımlanmıştır. Bu tanımların yanında, "Devletin ithalatı, ihracattan fazla olursa iflasa sürüklenir." - C. Meriç açıklamasına yer verilmiştir.

Yenilenebilir Enerjiye Teşvik Müjdesi

Temeli, 2012’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile atılan yatırım teşvik sistemimiz, geçtiğimiz üç yılı aşkın zamanda birçok Kararname ile revizyona uğradı. En son 27 Ağustos’ta yayımlanan 2015/8050 sayılı BKK ile yatırım teşvik sisteminde küçük; ancak önemli bir değişiklik yapılmıştı. 19 Kasım’da yapılan değişiklik de küçük; ancak etkileri enerji, çevre ve sürdürülebilirlik açsından çok kıymetli.

Antalya G20 Liderler Zirvesinin Değerlendirilmesi

Ülkemiz, 1 Aralık 2014 tarihinde Avustralya’dan devraldığı 2015 yılı G20 Dönem Başkanlığı görevini, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan G20 Liderler Zirvesi organizasyonu ile çok başarılı bir şekilde tamamlamıştır.Dünyanın en güçlü 20 lideri ile 13 bin katılımcı ve 3 bin basın mensubunun katıldığı Liderler Zirvesi için ülkemizin yaklaşık 100 milyon dolar harcadığı belirtilmektedir.

Ekonomi Politikasında Yeni Normaller ve Türkiye

Küresel kriz sonrasında eskiden normal kabul edilen göstergelerde değişiklikler olduğu ve yeni normallerin ortaya çıktığına önceki yazımda değinmiştim.

G-20 Uluslararası Vergi Sempozyumunun Değerlendirilmesi

Bilindiği üzere, Ülkemiz 2015 yılında G-20 (Group of Twenty- Yirmiler Grubu) Dönem Başkanlığı görevini yürütmektedir. Dünyaya yön veren ve Yirmiler Grubu olarak da adlandırılan G-20 grubu, G-8 maliye bakanlarının Washington’da 25 Eylül 1999 tarihindeki toplantısında kurulmuş olan dünyadaki önemli bir küresel ekonomik işbirliği platformudur.

Otel Odasından Neyi Alırsınız?

Kaldığımız otel odasında müşterilerin kullanımına sunulan; şampuan, dikiş seti, kalem ve bloknot defteri gibi şeyleri hatıra olarak veya işimize yarar diye aldığımız olmuştur.