Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 21

Google Ads

Ekonomi, Maliye

Dünyada İnovasyon ve AR-GE’ye En Çok Harcama Yapan Şirketler

Ülke olarak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ile inovasyonun önemini anlatmak ve bu alandaki çalışmaları destekleyip, teşvik etmekten başka çaremiz yok gibi. Günümüzde hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılmaktadır.

Devlet Tarafından Özel Eğitimi Teşvik Amaçlı Yapılan Doğrudan Nakdi Yardımlar ile Vergisel Teşvikler ve Kaynakların Kullanımı

Ülkemizde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını kapsayan örgün eğitimden 17 milyon 588 bin 958 öğrenci yararlanıyor. Bu öğrencilerden 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla bir milyonu aşkın bir kısmı 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okul öncesi eğitim, özel ilköğretim ve özel orta öğretim kurumlarında eğitim görmektedir.

Bir Deli Dumrul Hikâyesi; Bireysel Emeklilik Sistemi Giriş Aidatı Kesintisi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Bireysel emeklilik sistemi özetle, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamak ve daha önemlisi sistemde biriken primleri uzun vadeli düşük maliyetli bir fonlama aracı olarak kullanarak ekonomiye katkı sağlamaktır.

Dijitalleşme Trendini Yakalayan Vergi İdaresi

Dijitalleşme kavramını en basit anlatımla fiziki bir varlığın elektronik bir sisteme aktarılması olarak adlandırabiliriz. Son yılların trendi olarak görülen diye başlamak istemiyorum, bilgisayar ve network teknolojisinin gelişmesi bilgiye daha kolay ulaşma yolların açılması ile birlikte bu artık iş evriminin bir parçası. 2000’li yıllardan itibaren, network ağlarının yayılması ile birlikte bu evrimi hep beraber gerçekleştiriyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Ev Sahipliğinde Vergi Barışı Paneli

İstanbul Vergi Merkezinin Galatasaray Üniversitesiyle birlikte, Üniversitenin İstanbul/Ortaköy-Yiğit Okur Yerleşkesinde 5 Eylül 2016 tarihinde düzenlemiş olduğu Vergi Barışı Paneli geniş kapsamlı bir katılımla gerçekleşti. İstanbul Vergi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hakan UZELTÜRK ile İstanbul YMM Odası Başkanı Vehbi KARABIYIK tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan ve iki oturum şeklinde gerçekleşen konferansa aşağıdaki panelistler tarafından sunumlar yapıldı.