Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 22yeni e-konomi

Google Ads

Ekonomi, Maliye

Mükellef Hizmetlerinde Elektronik Uygulamalar ve e-Tebligat

Ülkemizde, daha verimli ve etkin bir şekilde çalışan kamu yönetim sisteminin oluşturulması son yıllarda temel bir politika olarak benimsenmiş ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda, özel sektörde çok başarılı bir şekilde uygulanan “müşteri odaklı yönetim anlayışı”, kamu sektöründe de “vatandaş odaklı yönetim anlayışı” olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Liderlik ve Çalışanlarla Başarmak

Dünyada her alanda yaşanan hızlı değişim, kurumlardaki bilgiyi, teknolojiyi ve insanları yöneten lider ve yöneticilerin de değişimini zorunlu kılmaktadır. Yönetim anlayışındaki değişim, her düzeyde görev yapanların tam katılımını, vatandaş odaklı olmayı ve sürekli iyileştirmeyi temel almakta ve bu değişim sürecini başarılı kılmanın ana unsuru da katılımcı bir yönetimi anlayışının benimsenmesi ve yaşam felsefesi haline getirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe kişi odaklı mevcut yönetim anlayışının sorgulanması ve başarı ya da başarısızlığın kişilere değil, katılımcı ve sistemli bir organizasyonun varlığına bağlanması gerekmektedir.Bir kurumun marka değerini, kurumsal itibarını artıran en önemli faktörlerden biri de yöneticilerinin tutumu ve benimsedikleri yönetim anlayışıdır.

Yenilenebilir Enerjiye Teşvik Müjdesi

Temeli, 2012’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile atılan yatırım teşvik sistemimiz, geçtiğimiz üç yılı aşkın zamanda birçok Kararname ile revizyona uğradı. En son 27 Ağustos’ta yayımlanan 2015/8050 sayılı BKK ile yatırım teşvik sisteminde küçük; ancak önemli bir değişiklik yapılmıştı. 19 Kasım’da yapılan değişiklik de küçük; ancak etkileri enerji, çevre ve sürdürülebilirlik açsından çok kıymetli.

Antalya G20 Liderler Zirvesinin Değerlendirilmesi

Ülkemiz, 1 Aralık 2014 tarihinde Avustralya’dan devraldığı 2015 yılı G20 Dönem Başkanlığı görevini, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan G20 Liderler Zirvesi organizasyonu ile çok başarılı bir şekilde tamamlamıştır.Dünyanın en güçlü 20 lideri ile 13 bin katılımcı ve 3 bin basın mensubunun katıldığı Liderler Zirvesi için ülkemizin yaklaşık 100 milyon dolar harcadığı belirtilmektedir.