Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 22yeni e-konomi

Google Ads

Ekonomi, Maliye

Gerçekte Refahımız Ne Kadar Arttı?

GSYH büyümesi denilen olgu bir ekonominin bir dönemden ötekine üretim miktarındaki artış demektir. Basitleştirerek anlatmaya çalışayım. Yalnızca ekmek üreten bir ekonomide 2014 yılında piyasa fiyatı 1 TL olan 100 adet ekmek üretilmişse o ekonominin GSYH’sı şöyle hesaplanıyor: GSYH 2014 = 100 x 1 = 100 TL. 2015 yılında 2014 yılındaki üretimle aynı standart ve kalitede 104 ekmek üretilmişse o ekonomi 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 4 büyümüş sayılıyor.

Devlet Katkısı ile BES’e Giren Katılımcı Sayısı 6 Milyonu Aştı

Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 13 yıldır uygulanmakta olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin yaşlılıklarında kullanmaları amacıyla güvenli bir şekilde tasarruf yapmalarını sağlamak, emekli aylığı ve toptan geri ödeme yoluyla katılımcılara emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlamak ve ekonomiye kaynak yaratmak gibi amaçlarla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tasarıma Ar-Ge Desteği

Tasarının genel gerekçesinde kanunun ana eksenleri; “Yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak ve desteklemek, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmak, bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini desteklemek, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek” şeklinde ifade edilmiştir. Artık tasarıma ilişkin geleneksel bakış açısı değişmiş, yüksek teknoloji ürünlerinden gıda ürünlerine kadar her alanda ürünü farklılaştırarak rekabet konusunda avantaj sağlamak bakımından önemli bir araç haline dönüşmüştür. İhracatta rekabet gücü bakımından olmazsa olmaz bir unsur haline dönüşmüştür.