Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Gerçek Yapısal Reformlar Atatürk Devrimleridir

Yapısal reform mutlak monarşiyi cumhuriyete dönüştürebilmektir (1923.) Hilafetin kaldırılması (1924), şeri hukukun yerine medeni hukukun yürürlüğe konulması (1926), eğitimin dinsel temelden bilimsel yapıya dönüştürülmesidir (1924.)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2017 Yılı İnceleme Raporu

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; bağımsız denetimde gerekli kalite ve güveni sağlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde 2017 yılında 58’i dosya incelemeleri olmak üzere toplam 61 bağımsız denetim kuruluşu ve 8 bağımsız denetçi nezdinde inceleme yapılmıştır.

Doları, Euroyu Gerekçe Gösterip Zam Yapanlar TL’nin %26 Değer Kazanması Nedeniyle Yaptıkları Zamları Geri Almalılar

Ağustos ayında başlayan TL’nin ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybını fırsat görüp %40’lar civarında sattıkları ürünlere zam yapanlar şimdi TL’nin değer kazanması nedeniyle yaptıkları zamları geri alacaklar mı?

Ekonomide Görünüm

30 Ekim itibariyle USD 5,50 TL’nin altına düşmüş olup, bu süreç gerek ABD ve Avrupa ülkeleri ile yeniden kurulan iyi ilişkilerin etkisi, gerek dövize olan talebin azalması ile birlikte başlamıştır. Nitekim 2018 Ağustos itibarıyla 57,3 milyar USD olan cari açık, bir önceki aya göre az da olsa düşüş göstermiştir.

Vatandaş Başvurularına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Geçtiğimiz günlerde, vatandaşlar tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvuruların ilk başvuru yerinde sonuçlandırılması gerektiği konusunda çok önemli bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. 11 Ekim 2018 tarih ve 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde (12.10.2018 tarihli R.G.) yer alan hususlara baktığımızda, vatandaş odaklı bir anlayışın gereği olarak bir düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

Taşı Toprağı Altın Şehir “Ankara”

Bilindiği üzere köklü bir geçmişe sahip olan İstanbul, taşra ve köy hayatından kurtulup zengin olmak isteyenlerin bir dönem uğrak noktası olmuştur. Nüfusu 15 milyona dayanmış olan İstanbul kimine göre eşsiz güzellikte, kimine göre ise yaşanmaz hale gelmiş bir şehirdir. Sahip olduğu iş imkânları dolayısıyla bir dönemin taşı toprağı altın şehridir İstanbul.

Vergi Borcuna Sadık İller-2017

Vergi borcuna sadık illeri hiç merak ettiniz mi?

2017 Yılı BES Raporu Ne Diyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yayınlanan 2017 Yılı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapora göre, BES’de biriken fon tutarı 86 milyar liraya ulaşmış bulunuyor. 2017 yılı itibariyle biriken fon tutarının GSYİH’ya oranı %2,5’e yükselmiş ve son beş yılın zirvesine ulaşmıştır.

Yayalar Artık Kral

Geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edilen ancak henüz Resmî Gazete’de yayınlanmayan 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yayaların trafikteki önceliği tescillendi.

Hızlı Araç Kullananlar Dikkat!

Geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edilen ancak henüz Resmî Gazete’de yayınlanmayan 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile hızlı araç kullananlara verilecek cezalarda değişiklik yapıldı.

Döviz Üzerinden Yapılamayacak Sözleşmeler – Kapsam, İstisnalar, Damga Vergisi

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları aşağıdaki sözleşmeler Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenememektedir. Dolayısıyla taraflarından birisi Türkiye’de yerleşik olmayan sözleşmeler döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilmektedir.

Anadolu’da Pleonexia ve Kayırmacılık Salgını

Baba ocaklarım Gaziantep’teki Zeugma kral kızı mozaik figürü ile Kahramanmaraş’taki horoz mozaik figürleri tek renk taştan yapılmış olsaydı neye benzeyeceğini hiç düşündünüz mü? VERGİALGI gibi ciddi bir platformda, bu anaokulu sorusunun neden gündeme getirildiğini yadırgamış olabilirsiniz sevgili okurlar.

Bir Ülke Neden IMF İle Anlaşma Yapar? IMF İyi mi Kötü mü?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni dünya sistemini kurmak amacıyla savaş sırasında ve sonrasında pek çok konferans toplandı. Gerçekleşen konferanslarda savaş sonrası siyasi, ekonomik, askeri ve diğer pek çok alanda nasıl bir dünya sistemi kurulmalı tartışması gerçekleşti.

Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler

2/10/1981 tarihinde kabul edilen 7 maddelik 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunla kamuda görev yapan kişilerin görevlerinden ayrıldıktan sonra belli bir süreyle görev yaptıkları kuruma karşı belirtilen bazı görevleri ve işleri yapmaları yasaklanmıştır. Bu konuda son olarak 2.7.2018 tarihli ve 703 sayılı KHK

Kamuda Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi

2006 yılında yürürlüğe giren ve 80 yıllık süre boyunca uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu yürürlükten kaldırarak, birçok önemli yapısal değişiklikleri (stratejik plan, performans programı, iç kontrol, dış denetim, faaliyet raporu, yönetim sorumluluğu ve hesap verebilirlik vb.) beraberinde getirmiş

Yeni Ekonomi Programının Değerlendirilmesi

Geçen hafta Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Yeni Ekonomi Programı (YEP)’nı bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.