Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 1yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Hepsi Aynı Şeyi Söyleyecekse Bu Kadar Çok İktisatçıya Ne Gerek Var?

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da ADA Kitabevinde “Yeni Çıkanlar” kısmında bir kitabın başlığı dikkatimi çekti: Hepsi Aynı Şeyi Söyleyecekse Bu Kadar Çok İktisatçıya Ne Gerek Var?

Ankara’da 3 Yıllık Birikmiş Konut Stoku Var

DÜNYA Gazetesinde Ankara Sohbetleri'ne konuk olan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, gazetenin Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’a verdiği mülakatta Ankara’da konut arzı fazlalığına dikkat çekti.

Türkiye’nin Yerli ve Millî Kartlı Ödeme Ağı TROY, Mastercard, VISA ve AMEX’e Karşı

Dünya’da ilk kredi kartı uygulamasını hayata geçiren marka hangisidir diye bir soruyla başlasam sanırım cevaplarınızın büyük bir çoğunluğu Mastercard veya VISA olacaktır.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin Hikayesi

Meclise sunulan Torba Kanun Teklifi ile 4059 sayılı Kanun değiştirilmekte ve mevcut Finansal İstikrar Komitesi kaldırılarak yerine Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulmaktadır. Kaldırılması öngörülen Komitenin kuruluş ve gelişim hikayesi ile kurulacak yeni komitenin ne gibi farklılık getirdiği bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Kasım Ayında En Yüksek Reel Getiri Devlet İç Borçlanma Senetlerinde Oldu

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %12,34, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %11,10 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.

Bütçenin Yeni Ekonomi Programında Öngörülen Revize Hedefleri Tutturabilmesi Mümkün Görünmüyor

Ekim 2018 dönemi bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Sonuçlar çok iç açıcı görünmüyor. Yeni ekonomi programında öngörülen 2018 bütçe dengesinin tutmayacağı anlaşılıyor. Hatırlanacağı üzere 2018 yılı bütçe kanununda öngörülen bütçe dengesi aşağıdaki gibidir.

2019’da Türkiye Nerede?

Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye 2019’a 190 ülke arasında iş kurma, inşaat izinleri, elektrik enerjisi, tapu işlemleri, kredi işlemleri, azınlık yatırımcı haklarının korunması, vergi ödemeleri, yurtdışı ticaret, sözleşmeler, iflas konkordato, İflas erteleme gibi değerlendirmelerin bütününe bakıldığında 43’üncü sırada yer alıyor. Geçen seneye göre de %4,34’lük bir artış elde etmiş durumda.

Grup Şirketlerine Borç Verenler Tefeci mi Olur?

3.12.2012 tarihli 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşlerin Hakkında Hükmünde Kararnameyi yürürlükten kaldırmıştı.

Döviz Kurunun Ekonomik Kararlar Üzerindeki Etkisi

Türk Lirasında son yıllarda yaşanan hızlı değer kayıpları 2001 krizi sonrasında giderek azalmaya başlamış olan para ikamesi olgusunun yeniden ortaya çıkmasına yol açtı.

Gerçek Yapısal Reformlar Atatürk Devrimleridir

Yapısal reform mutlak monarşiyi cumhuriyete dönüştürebilmektir (1923.) Hilafetin kaldırılması (1924), şeri hukukun yerine medeni hukukun yürürlüğe konulması (1926), eğitimin dinsel temelden bilimsel yapıya dönüştürülmesidir (1924.)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2017 Yılı İnceleme Raporu

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; bağımsız denetimde gerekli kalite ve güveni sağlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde 2017 yılında 58’i dosya incelemeleri olmak üzere toplam 61 bağımsız denetim kuruluşu ve 8 bağımsız denetçi nezdinde inceleme yapılmıştır.

Doları, Euroyu Gerekçe Gösterip Zam Yapanlar TL’nin %26 Değer Kazanması Nedeniyle Yaptıkları Zamları Geri Almalılar

Ağustos ayında başlayan TL’nin ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybını fırsat görüp %40’lar civarında sattıkları ürünlere zam yapanlar şimdi TL’nin değer kazanması nedeniyle yaptıkları zamları geri alacaklar mı?

Ekonomide Görünüm

30 Ekim itibariyle USD 5,50 TL’nin altına düşmüş olup, bu süreç gerek ABD ve Avrupa ülkeleri ile yeniden kurulan iyi ilişkilerin etkisi, gerek dövize olan talebin azalması ile birlikte başlamıştır. Nitekim 2018 Ağustos itibarıyla 57,3 milyar USD olan cari açık, bir önceki aya göre az da olsa düşüş göstermiştir.

Vatandaş Başvurularına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Geçtiğimiz günlerde, vatandaşlar tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvuruların ilk başvuru yerinde sonuçlandırılması gerektiği konusunda çok önemli bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. 11 Ekim 2018 tarih ve 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde (12.10.2018 tarihli R.G.) yer alan hususlara baktığımızda, vatandaş odaklı bir anlayışın gereği olarak bir düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

Taşı Toprağı Altın Şehir “Ankara”

Bilindiği üzere köklü bir geçmişe sahip olan İstanbul, taşra ve köy hayatından kurtulup zengin olmak isteyenlerin bir dönem uğrak noktası olmuştur. Nüfusu 15 milyona dayanmış olan İstanbul kimine göre eşsiz güzellikte, kimine göre ise yaşanmaz hale gelmiş bir şehirdir. Sahip olduğu iş imkânları dolayısıyla bir dönemin taşı toprağı altın şehridir İstanbul.

Vergi Borcuna Sadık İller-2017

Vergi borcuna sadık illeri hiç merak ettiniz mi?