Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

OVP Gitti YEP Geldi

Bu çalışmada, daha önce ortalama 70 sayfa şeklinde yer alan Orta Vadeli Program (OVP) ile 20 sayfa civarında olan Yeni Ekonomik Programı (YEP) incelenmiştir.

“Soft Currency“ Paralar İle Dış Ticaret Yapmak Mümkün mü?'

Soft currency" yani "Yumuşak Para" genel  olarak, aşırı duyarlı ve sıklıkla dalgalanan  para birimlerini tanımlamak amacıyla kullanılır. Bu tarz para birimleri  bulundukları ekonomide iç veya dış nedenlerden dolayı ortaya çıkan istikrarsızlıklarda keskin bir dalgalanma yaşarlar. Yumuşak para birimi istikrarsız, diğer para birimleriyle dönüştürülmesi kolay olmayan paralardır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar veya gerçekçi olmayan resmi değişim oranları nedeniyle, yumuşak para birimleri uluslararası ticari işlemlerde pek fazla tercih edilmezler. Bu tarz para primlerinde yatırım kararları ise yüksek risk taşımaktadır. Bundan kaynaklı soft currency paralar spekülatif ataklara açık bir haldedir.

2018 Yılının İlk Sekiz Ayında Vergi Gelirleri Performansı

2018 yılı Ağustos ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Buna göre vergi gelirleri bir bütün olarak bütçede bir önceki yıla nazaran öngörülen artış oranının oldukça üstünde bir performans göstermiştir. Bütçede vergi gelirlerinin 2018 yılında bir bütün olarak bir önceki yıla nazaran %11,8 oranında artması öngörülmüştür.

Tarhuncu Ahmet Paşa'nın Bütçesi

IV. Mehmed (Avcı Mehmed) 1648 yılında, henüz altı yaşındayken, Osmanlı tahtına çıktığında, Hazine’nin finansal açıkları sürekli artış halindeydi. 1652 yılında IV. Mehmed’in annesi Valide Turhan Sultan’ın takdiriyle sadrazamlığa Tarhuncu Ahmet Paşa getirildi. Paşa, işbaşına gelir gelmez, giderleri azaltmaya ve mali işleri yoluna koymaya girişti.

Döviz bir Fiyatlandırma ve Ödeme Aracı Olmaktan Çıkarılıyor

32 Sayılı Kararda değişiklikler yapan 85 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye'de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki

Kriz Ortamında İşletmelerin Satın Alma Süreçlerine Yönelik Alabilecekleri Tedbirler

Türkiye ve Dünya ekonomisi, artan faizler, dalgalanan kurlar ve ticaret savaşı naralarıyla adeta bir türbülans sürecinden geçiyor. Türkiye’nin ise, kendi özelinde yaşadığı döviz krizi ve artan volatilite, mal ve hizmet satın alma sürecinde bütün fiyatlama mekanizmasını felce uğratıyor.

İhracat Bedellerinin Ülkeye Getirilmesi ve Türk Lirasına Dönüştürülmesi Geçici Bir Süre İçin Zorunlu Hale Getirildi

4 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğ ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Buna göre Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, alıcısı tarafından ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunlu kılınmaktadır. Ancak bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçememektedir. Bu süre yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedeli içi 365 gün olarak uygulanacaktır.

T. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: “Bu Ülkenin Zorluğunu, Meşakkatini de Paylaşacağız

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, geçen haftaki gelişmelere, üst üste yaşanan olaylara bakıldığında bunun normal piyasa dinamikleri içerisinde açıklanabilecek bir hadise olmadığını, çok ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Spekülasyon, Panik Atak, Manipülasyon ve Ekonomi Politikası

Spekülasyon Piyasa koşullarını değerlendirmek suretiyle geleceğe yönelik fiyat tahminleri yapılması ve risk üstlenilmesi yoluyla para kazanmaya yönelik faaliyetlere girişilmesine spekülasyon, bu faaliyetleri yapanlara da spekülatör deniyor. Borsada bir hissenin yükseleceğini tahmin eden bir spekülatör o hisseyi düşük fiyattan satın alıp fiyatı yükseldiğinde satarsa bu işlem spekülasyondur.

Yasadışı Bahisle Mücadelede Gelinen Nokta

Son bir yıl içinde yasadışı yapılan sanal bahislerle mücadele başlatılmış adeta yasadışı sanal bahse karşı savaş açılmıştır. Yasal bir düzenlemeyle yasadışı müşterek bahis suç kapsamına alınmış, Mali Suçları Araştırma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankalar Birliği, Emniyet ve Savcılıklar elbirliği ederek mücadelenin sathını genişletmişlerdir.

EBIDTA/FAVÖK Hesabındaki Hatalar ve Olası Etkileri

EBITDA/FAVÖK yani finansman (faiz) giderleri, vergi, değer düşüklüğü ve amortisman öncesi kâr olarak tanımlanmaktadır.

İnternetten Kodlama Öğrenmeye Ne Dersiniz?

Artık herkesin kabul ettiği bir gerçek var: Bugünün ve geleceğin dünyası tamamıyla bilişime dayalı olacak.

Batının Bitmeyen Oyunu: Kendisini Yönetenlere Muhalif Bir Millet Yaratmaya Çalışmak

Orta Asya’dan çıkıp Viyana önlerine kadar giden bir millette liderlik geleneksel olarak çok önemli ve doğal bir meziyettir.

"Digital in 2018" Raporunda Dünyada ve Türkiye’de Durum

Bilindiği gibi, dijital medya platformu “HootSuite” ve küresel dijital medya ajansı “We Are Social” tarafından her yıl yayınlanan "Digital in 2018" Raporu 29.01.2018’de yayınlanmıştı.

Onuncu BRICS Zirvesi Güney Afrika'da Yapıldı

10. BRICS Zirvesine ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının Nijerya’dan sonra en büyük 2. ekonomisi ve dünyada ekonomik büyüklük olarak da 32. sırada bulunuyor.

ABD Senatosuna Sunulan Türkiye Uluslararası Finansal Kuruluşlar Yasası Tasarısı

Bir süre önce ABD Senatosu’na Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan borç almasını engelleyen bir tasarının sunulduğu ve tasarının Dış İlişkiler Komitesince kabul edildiği haberleri gündemi meşgul etmişti.