Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 3yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Batının Bitmeyen Oyunu: Kendisini Yönetenlere Muhalif Bir Millet Yaratmaya Çalışmak

Orta Asya’dan çıkıp Viyana önlerine kadar giden bir millette liderlik geleneksel olarak çok önemli ve doğal bir meziyettir.

"Digital in 2018" Raporunda Dünyada ve Türkiye’de Durum

Bilindiği gibi, dijital medya platformu “HootSuite” ve küresel dijital medya ajansı “We Are Social” tarafından her yıl yayınlanan "Digital in 2018" Raporu 29.01.2018’de yayınlanmıştı.

Onuncu BRICS Zirvesi Güney Afrika'da Yapıldı

10. BRICS Zirvesine ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının Nijerya’dan sonra en büyük 2. ekonomisi ve dünyada ekonomik büyüklük olarak da 32. sırada bulunuyor.

ABD Senatosuna Sunulan Türkiye Uluslararası Finansal Kuruluşlar Yasası Tasarısı

Bir süre önce ABD Senatosu’na Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan borç almasını engelleyen bir tasarının sunulduğu ve tasarının Dış İlişkiler Komitesince kabul edildiği haberleri gündemi meşgul etmişti.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kuruldu

13 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı oluşturulmuştur. Başkanlığın örgüt yapısına baktığımızda bir başkan, iki başkan yardımcısı ve altı genel müdürlükten oluştuğu anlaşılmaktadır. Aslında bir bakanlık düzeyinde görev, yetki ve örgüt yapısıyla karşı karşıyayız. Eski Devlet Planlama Teşkilatı sonraki Kalkınma Bakanlığı bütçe hazırlama görev ve yetkisi ile teçhiz edilerek yeniden oluşturulmuş gibi görünüyor.

Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi, bir yandan atık üretimini azaltırken diğer yandan da ürünlerin, malzemelerin ve kaynakların değerini, onları kullanımlarının sonunda ürün döngüsünün içine yeniden dahil ederek, mümkün olduğunca uzun süre korumayı hedeflemektedir.

BES’te Otomatik Katılım Devam Ediyor

Bireysel Emeklilik Sisteminden Temmuz ayında kamuoyunca sıkça bahsedilmesinin sebebi, Otomatik Katılım Sistemi kapsamında; çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanların 1/7/2018 tarihinden itibaren sisteme dahil edilmesinin gerektiğidir.

Akıllı Telefonla Sahte Sigara ve Alkollü Ürünlerin Tespiti Mümkün

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen BUİS mobil uygulaması tütün ve alkol ürünlerinin yasal olmayan bir şekilde üretilip piyasaya sürülmesi halinde bu durumu tespit edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Piyasada yer alan yeni ürünlerin üzerindeki barkodlar eskilerine göre oldukça farklı. 

Bütçe Haziran Ayında 25,6 Milyar TL Açık Verdi

2017 yılı Haziran ayında 13,7 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Haziran ayında 25,6 milyar TL açık verdi.

GİB ve SGK’nın Kuruluşuna İlişkin 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayınlandı

15 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yeniden kuruldu.

2017 Yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge İçin 10 Milyar 710 Milyon TL Harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 2017 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin veriler açıklandı.1 2017 yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 10 milyar 710 milyon TL harcandı. Harcamaların 7 milyar 839 milyon TL’si doğrudan yapılırken 2 milyar 871 milyon TL’si vergi indirim ve istisnalarından oluştu.

Tasarım Faaliyetlerinin Ar-Ge Faaliyetlerine Dâhil Edilmesi ve Steve Jobs Örneği

1 Nisan 1976'da Steve Jobs (Jobs) ve Stephen Gary Wozniak (Wozniak) Apple Computer'i kurduklarında, vizyonları sadece 25 dolardan hazırlanan bilgisayar devrelerini hazırlamak ve bu devreleri 50 dolara satmaktı.

İngiltere’yi Terk Edecek Şirketler

Airbus, Jaguar, BMW ‘ den sonra Şimdi de Philips.

Trump Karşıtı Tişörtlerin Satışı Durduruldu.

İMF’ den ABD’ye Öğüt!

İMF direktörler komitesi endişeli. ABD’ nin başlattığı gümrük savaşı

Kur - Enflasyon Kısır Döngüsü

Ekonomi açısından kısır döngü; fiyatların ve ücretlerin birbirlerini etkileyerek sürekli yükseldikleri piyasa durumunu ifade etmek için kullanılıyor. Kanımca bu tanım doğru ama yeterli değil. Daha genel bir tanım olarak; birbirini olumsuz şekilde etkileyerek sürekli daha kötüye giden iki veya daha fazla değişkenin durumu biçiminde bir tanım kısır döngüyü ifade etmekte daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü ekonomide birbirini olumsuz etkileyen şeyler sadece fiyatlar ve ücretler değil. Mesela kurlar ve enflasyon ya da riskler ve kurlar da aynı kısır döngüyü yaratabiliyor.