Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Kriz Ortamında Bir Finansman Yöntemi Önerisi: Nakit Havuzu (Cash Pooling)

Ekonomik faaliyetlerin, işletmelerin öz kaynaklarının yanı sıra gerek ulusal gerekse uluslararası finans piyasalarından kredi sağlanarak yürütüldüğü bilinen bir realitedir. Bununla birlikte işletmeler açısından, sınırlı finansal kaynaklara erişim bu kaynaklara olan yoğun ilgi ve beraberinde ortaya çıkan rekabet nedeniyle her zaman olanaklı görünmemektedir.

Fransızların İnek Aşkı Depreşti!

Faransa’da sığır yetiştiricilerine eleştiriler gündemde. Sebep? Yetiştiricilerin inek ve keçilere kötü muamele yaptıkları. Sağlıksız şartlarda beslendikleri ve kesimlerinin yapıldığı.

Ne Kadar Elektrikli Oto Satıldı?

Şimdilerin tartışma konusu. Elektrikli otomobil tutacak mı?

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi

Resmi Gazete’de 26 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerini belirlendi. Buna göre; Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler,  eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklar.

Sektörel Güven Endeksleri Mayıs Ayında Düşüşte

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 97,1 iken, Mayıs ayında %5,3 oranında azalarak 92 değerine düştü.

Borsa İstanbul Ne Kadar Döviz Satmış Olabilir?

Borsa İstanbul döviz kurundaki dalgalanmalar karşısında bir açıklama yayınlayarak Türk lirasına olan güven ve desteğin bir göstergesi olarak, borsanın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk lirasına çevrildiğini ilan etmiştir. Açıklamada ne kadar döviz satıldığı bilgisine yer verilmemiştir.

Turistleri İstemeyen Şehir

Bütün ülkeler turist ister. Turizm gelirlerini artırmak ister.

İki Şişe Viski İki Milyon Dolara Satıldı.

Hong-Kong’ ta yapılan açık artırma. Açık artırmaya konan antik eşya veya tablo değil. Peki ne?

Orta Gelir Tuzağında 40 Yıl

Orta gelir tuzağı; bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir düzeyine ulaştıktan sonra orada sıkışıp kalması halini tanımlamak üzere kullanılan bir deyimdir. Orta gelir tuzağı bir ekonomide kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşamadan öteye gidememesi  halini ya da belirli bir gelir düzeyine ulaştıktan sonra durgunluk içine girilmesi durumunu ifade eder. Bu tanımda açık olmayan konu hangi gelir düzeyinin orta gelir düzeyi olarak kabul edilmesi gerektiği meselesidir.

Türk Sanayisinin Geleceği Parlak mı?

Son elli yılın en önemli olgusu olan küreselleşme, her geçen gün büyük bir hızla gelişen ve değişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde tüm insanlığı etkilemiştir. Küreselleşme; ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanda etkilerini ciddi manada hissettirmiş ve tüm dünyada birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir.

4 Aylık Uçak Bileti Fiyatı Artışları %100’ü Buldu

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) verilerine göre Nisan 2018 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) % 1,87 oranında artmıştır. 4 aylık TÜFE artışı ise %4,69 oranındadır. Aralık 2017 ile Nisan 2018 arası ürün bazında fiyat artışlarına bakıldığında ise uçak bilet fiyatları % 97,72’lik artışla zirveyi alırken kadın kabanı fiyatları % 23,88’lik düşüşle son sırayı almıştır.

Seçim Ekonomisi

Seçim ekonomisi uygulaması son günlerde en çok konuşulan mesele oldu. Önce seçim ekonomisini tanımlamaya ve çerçevesini belirlemeye çalışalım. Seçim ekonomisi; siyasal iktidarın gelecek seçimlerde yeniden iktidara gelebilmek için ekonominin araçlarını bu amaçla kullanması ve yönlendirmesi olarak tanımlanabilir. Memur maaş zamları, emekli maaşlarının artırılması, asgari ücretin yükseltilmesi, tarımsal destekler, vergi oranlarının düşürülmesi, vergi cezalarının affedilmesi, vergi ödemelerinin ertelenmesi maliye politikasının seçim ekonomisine alet edilmesinin temel araçlarını oluşturuyor.

Halka Açık Şirketlerde Hisse Geri Alım İşlemleri

Hisse senetlerinin pay sahibi gerçek veya tüzel kişilerin tasarrufuna amade kılınası esas olmakla birlikte, gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse halka açık olan ve halka açıkmış gibi sayılan şirketlere ilişkin hukuki düzenlemelerin yapıldığı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre şirketler, çeşitli gerekçelerle kendi hisse senetlerini mevcut pay sahiplerinden geri (bedeli mukabili) alabilmektedirler.

TL’deki Değer Kaybının Ne Kadarı Dışarıdan Ne Kadarı İçeriden?

Ülke parasının yabancı paralara karşı uğradığı değer kaybının ne kadarlık kısmı dış gelişmelerden ne kadarlık kısmı iç gelişmelerden olur? Son zamanların çokca tartışılan konuları arasında bu da yer alıyor.

TL'deki Hızlı Değer Kaybının Nedeni

Türk Lirasının değer kaybının siyasal istikrarsızlıktan, jeopolitik nedenlere, ekonomi politikasını oluşturan alt politika çelişkilerinden dış dünyada oluşan gelişmelere kadar birçok nedeni var. Zaman içinde bu nedenlerden bazısı öne çıkıyor bazısı geride kalıyor. Bugünlerde yaşanan hızlı değer kaybının temel nedeni dış politika tutarsızlığı.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Biriken Fon Tutarı 80 MİLYARI Aştı

4632 sayılı Kanunla 07.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 16 yıllık süreçte toplam 18 emeklilik şirketi ile artan katılımcı sayısı ve büyüyen fon tutarıyla her geçen gün büyümesine devam etmektedir.