Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Mayıs Ayında Bütçe 2,7 Milyar TL Fazla Verdi

2017 yılı Mayıs ayında 6,4 milyar TL fazla veren bütçe, 2018 yılı Mayıs ayında 2,7 milyar TL fazla verdi.

Türkiye 2018 İlk Çeyrekte 7,4 Oranında Büyüdü

Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı.

Rekor Büyüme Rakamları ve Dünyanın En Büyük Ekonomisi Olmak

Ocak - Mart, 2018 döneminde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) %7,4 arttı. Bu artış 2017 yılında bir önceki yıla göre gerçekleşen %7,4 artışla aynı. Bu büyüme yüzlerimizi güldürdü. Ancak $ ve faizde meydana gelen gelişmeler moralimizi bozdu. 2018 yılı Temmuz ayı başı ile yeni bir sisteme geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Hedefimiz bu sistemle dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almak.

Enflasyon ve Faizler

Enflasyon Artmaya, TCMB Faiz Artırmaya Devam Ediyor Geçtiğimiz hafta Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 1,62 oranında artmış, yıllık enflasyon yüzde 12,15 olmuştur. Bu oran, son yedi yılın en yüksek Mayıs ayı oranıdır.

Ocak’ta 7 Milyar, Şubat’ta 4.5 Milyar, Mart’ta 4.8 Milyar Olan Cari Açık Nisan’da 5.4 Milyar Dolar Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda ödemeler dengesi verileri açıklandı. Ocak’ta 7 milyar, Şubat’ta 4.5 milyar, Mart’ta 4.8 milyar olan cari açık Nisan’da 5.4 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Teşvik Belgesi Almak İçin Elektronik Başvuru Dönemi Başlıyor

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair (2018/2) ile yapılan değişiklikle Teşvik Belgesi almak için kağıt ortamında başvuru kaldırılarak elektronik ortamda başvuruya geçiliyor.

Yatırımcılar En Yüksek Reel Getiriyi Mayıs Ayında Amerikan Doları'ndan Elde Etti

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,26, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,51 oranlarıyla Amerikan Doları'nda gerçekleşti.

Emlakçılar, Kiralamada Bir Aylık Kira Bedelinden, Satışta İse %4’ten Fazla Komisyon Alamayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca;

Emlak Komisyonculuğu Yapabilmek Şartlara Bağlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca Emlak Komisyonculuğu yapanlar 18 ay içerisinden Yönetmelikte hükmolunan şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Elektrikli Otomobil Ne Kadar İşsizlik Yaratacak?

Almanlar yeni teknolojinin yaratacağı sonuçları hesaplıyor. Almanya’nın bu günden 2030 yılına kadar elektrikli otomobille ilgili öngörüsü:

Avrupa Ekonomisinin Taklidi Ürünlerden Kaybı Ne Kadar?

Kozmetikten giyime kadar on üç sektör Taklit ürünlerden olumsuz etkileniyor.

Kriz Ortamında Bir Finansman Yöntemi Önerisi: Nakit Havuzu (Cash Pooling)

Ekonomik faaliyetlerin, işletmelerin öz kaynaklarının yanı sıra gerek ulusal gerekse uluslararası finans piyasalarından kredi sağlanarak yürütüldüğü bilinen bir realitedir. Bununla birlikte işletmeler açısından, sınırlı finansal kaynaklara erişim bu kaynaklara olan yoğun ilgi ve beraberinde ortaya çıkan rekabet nedeniyle her zaman olanaklı görünmemektedir.

Fransızların İnek Aşkı Depreşti!

Faransa’da sığır yetiştiricilerine eleştiriler gündemde. Sebep? Yetiştiricilerin inek ve keçilere kötü muamele yaptıkları. Sağlıksız şartlarda beslendikleri ve kesimlerinin yapıldığı.

Ne Kadar Elektrikli Oto Satıldı?

Şimdilerin tartışma konusu. Elektrikli otomobil tutacak mı?

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi

Resmi Gazete’de 26 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerini belirlendi. Buna göre; Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler,  eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklar.

Sektörel Güven Endeksleri Mayıs Ayında Düşüşte

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 97,1 iken, Mayıs ayında %5,3 oranında azalarak 92 değerine düştü.