Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 7yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Sektörel Güven Endeksleri Mayıs Ayında Düşüşte

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 97,1 iken, Mayıs ayında %5,3 oranında azalarak 92 değerine düştü.

Borsa İstanbul Ne Kadar Döviz Satmış Olabilir?

Borsa İstanbul döviz kurundaki dalgalanmalar karşısında bir açıklama yayınlayarak Türk lirasına olan güven ve desteğin bir göstergesi olarak, borsanın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk lirasına çevrildiğini ilan etmiştir. Açıklamada ne kadar döviz satıldığı bilgisine yer verilmemiştir.

Turistleri İstemeyen Şehir

Bütün ülkeler turist ister. Turizm gelirlerini artırmak ister.

İki Şişe Viski İki Milyon Dolara Satıldı.

Hong-Kong’ ta yapılan açık artırma. Açık artırmaya konan antik eşya veya tablo değil. Peki ne?

Orta Gelir Tuzağında 40 Yıl

Orta gelir tuzağı; bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir düzeyine ulaştıktan sonra orada sıkışıp kalması halini tanımlamak üzere kullanılan bir deyimdir. Orta gelir tuzağı bir ekonomide kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşamadan öteye gidememesi  halini ya da belirli bir gelir düzeyine ulaştıktan sonra durgunluk içine girilmesi durumunu ifade eder. Bu tanımda açık olmayan konu hangi gelir düzeyinin orta gelir düzeyi olarak kabul edilmesi gerektiği meselesidir.

Türk Sanayisinin Geleceği Parlak mı?

Son elli yılın en önemli olgusu olan küreselleşme, her geçen gün büyük bir hızla gelişen ve değişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde tüm insanlığı etkilemiştir. Küreselleşme; ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanda etkilerini ciddi manada hissettirmiş ve tüm dünyada birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir.

4 Aylık Uçak Bileti Fiyatı Artışları %100’ü Buldu

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) verilerine göre Nisan 2018 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) % 1,87 oranında artmıştır. 4 aylık TÜFE artışı ise %4,69 oranındadır. Aralık 2017 ile Nisan 2018 arası ürün bazında fiyat artışlarına bakıldığında ise uçak bilet fiyatları % 97,72’lik artışla zirveyi alırken kadın kabanı fiyatları % 23,88’lik düşüşle son sırayı almıştır.

Seçim Ekonomisi

Seçim ekonomisi uygulaması son günlerde en çok konuşulan mesele oldu. Önce seçim ekonomisini tanımlamaya ve çerçevesini belirlemeye çalışalım. Seçim ekonomisi; siyasal iktidarın gelecek seçimlerde yeniden iktidara gelebilmek için ekonominin araçlarını bu amaçla kullanması ve yönlendirmesi olarak tanımlanabilir. Memur maaş zamları, emekli maaşlarının artırılması, asgari ücretin yükseltilmesi, tarımsal destekler, vergi oranlarının düşürülmesi, vergi cezalarının affedilmesi, vergi ödemelerinin ertelenmesi maliye politikasının seçim ekonomisine alet edilmesinin temel araçlarını oluşturuyor.

Halka Açık Şirketlerde Hisse Geri Alım İşlemleri

Hisse senetlerinin pay sahibi gerçek veya tüzel kişilerin tasarrufuna amade kılınası esas olmakla birlikte, gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse halka açık olan ve halka açıkmış gibi sayılan şirketlere ilişkin hukuki düzenlemelerin yapıldığı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre şirketler, çeşitli gerekçelerle kendi hisse senetlerini mevcut pay sahiplerinden geri (bedeli mukabili) alabilmektedirler.

TL’deki Değer Kaybının Ne Kadarı Dışarıdan Ne Kadarı İçeriden?

Ülke parasının yabancı paralara karşı uğradığı değer kaybının ne kadarlık kısmı dış gelişmelerden ne kadarlık kısmı iç gelişmelerden olur? Son zamanların çokca tartışılan konuları arasında bu da yer alıyor.

TL'deki Hızlı Değer Kaybının Nedeni

Türk Lirasının değer kaybının siyasal istikrarsızlıktan, jeopolitik nedenlere, ekonomi politikasını oluşturan alt politika çelişkilerinden dış dünyada oluşan gelişmelere kadar birçok nedeni var. Zaman içinde bu nedenlerden bazısı öne çıkıyor bazısı geride kalıyor. Bugünlerde yaşanan hızlı değer kaybının temel nedeni dış politika tutarsızlığı.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Biriken Fon Tutarı 80 MİLYARI Aştı

4632 sayılı Kanunla 07.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 16 yıllık süreçte toplam 18 emeklilik şirketi ile artan katılımcı sayısı ve büyüyen fon tutarıyla her geçen gün büyümesine devam etmektedir.

Bazı Endekslerde Birinci Sıradaki Ülkeler ve Türkiye’nin Durumu

Son yıllarda dünya genelinde bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, paranın ve sermayenin gerek dünya borsaları, gerekse yatırım imkanları açısından ülkeler arasında hızlı yer değiştirmesi nedeniyle; ülkelerin gelişim seviyesini belirlemek ve yatırım yapacak girişimciler açısından bir ülke hakkında karar vermek için; uluslararası kuruluşlar, düşünce ve araştırma kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası şirketler tarafından yayımlanan küresel endeksler önemli hale gelmektedir.

Grafiklerle Türkiye Ekonomisi (2010 - 2017)

Türkiye ekonomisinin son 8 yılına ilişkin başlıca makroekonomik göstergelerinden derlenmiş grafikleri aşağıda sunuyorum.

Türev Ürün Kullanmanın ve Hedging Önemi Her Geçen Gün Artıyor!

Geçenlerde Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin açılışında konuşan Maliye Bakanımız “Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı J.F. Kennedy’nin lafı var: ‘Çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.’ Şu anda faizler nispeten düşük, ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz” diye konuştu.

Kanadalıların Vergilerini Çarçur Etme Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kişilerin ve şirketlerin vergi ödeme ya da ödememe davranışlarını etkileyen unsurlar dünyanın her yerinde üç aşağı beş yukarı aynıdır.