Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Limited Şirkette Paylar Senet İle Devredilebilir mi? Vergi Avantajından Yararlanılabilir mi?

Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlere hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılmasında mutlak, nama yazılı pay senetlerinin çıkarılmasında ise şarta bağlı bir zorunluluk getirmiştir.

2018 Bütçesi Cebimize Nasıl Yansıyacak?

2018 Bütçe Kanun Tasarısı 17 Ekim’de TBMM’ne sunuldu. Bütçe Kanunları, önemli mali ve ekonomik perspektifler içeren metinler. Bütçe Tasarı’nın gelir tahminleri, 2018’de karşılaşmamız muhtemel mali tabloya ilişkin ciddi işaretler taşıyor. Önce Tasarı’nın temel büyüklüklerine, sonra da 2018’de cebimizden çıkacak vergilere bakalım.

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na  (TTK) göre Anonim Şirketler (AŞ) açısından iki çeşit sermaye sistemi belirlenmiştir. Esas sermaye sistemi ve kayıtlı sermaye sistemi olarak belirlenen bu sistemler sermaye taban rakamı ve sermaye artışına karar verebilecek organların yetkileri bakımından farklılık göstermektedir.

Geçici Tapu Harcı İndirimi Eylül Ayında Konut Satışlarında Rekor Kırdırttı

Eylül ayı sonunda biten alıcıdan %1,5 satıcıdan %1,5 olmak üzere toplam %3 oranında Tapu Harcı uygulaması konut satışlarında rekor getirdi. Normalde toplamda %4 ödenen tapu harcı indirimi sayesinde Eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %28,8 oranında artarak 140.298 oldu.

Ekim Ayında Tüketici Güven Endeksi 67,3 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2 oranında azaldı; Eylül ayında 68,7 olan endeks Ekim ayında 67,3 oldu (TÜİK). Tüketici güven endeksi, Ekim 2017

Hizmet Sektörü Güven Endeksi ve Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi Düşerken İnşaat Sektörü Güven Endeksi Arttı

Hizmet sektörü güven endeksi 101,1 ve Perakende ticaret sektörü güven endeksi 104 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi 84,2 oldu (TÜİK). 

Karışık İşler Bunlar

Varlık Fonu iki kelimeden oluşur: Varlık ve Fon. Bir varlık fonu kurulabilmesi için ya bir varlık veya bir fon ya da ikisi birden olması gerekir. Bu karışık görünen açıklamayı basitleştireyim:

BES Temel Göstergeleri

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 7.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren ve 2003 yılında ilk emeklilik planlarının tasdiki ile bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyete başladığı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Ülkemizde mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 15 yıldır uygulanmaktadır.

J. Stiglitz’in Gözünden Küreselleşme Gerçeği

Bu nedenle de ihracatı arttırıcı, ithalatı azaltıcı para ve maliye politikalarının yanısıra istihdam ve sanayileşme politikalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Yasadışı Sigara Ticareti Yapanın Hiç mi Suçu Yok?

Komik hikâyeleri ve fıkralarıyla hatırlanan ve aynı zamanda popülist bir filozof olan bilge insan (1) Nasreddin Hoca’mızın fıkralarını hepimiz çok severiz. Nasreddin Hoca’nın en çok sevdiğim fıkralarından biri ile bugün yazıma başlamak istiyorum;

Avrupa Birliği’nin KDV Hüsranı

Yılın İlk Dokuz Ayında Hazine Nakit Gerçekleşmesi 40 Milyar 400 Milyon Açık Verdi

Hazine Müsteşarlığınca açıklanan Eylül sonu Hazine Nakit Gerçeklemeleri Raporuna göre;

Kötü İzolasyon Vergisi

Fransa Enerji Bakanlığı Enteresan bir vergi tasarısı hazırlıyor;

Orta Vadeli Programın Eleştirisi

2018 – 2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. OVP’de yer alan 2016 yılı için kesin, 2017 yılı için gerçekleşme tahmini ve 2018 – 2020 yılları için program tahmini olan bu verileri ekte bir tablo halinde sunuyorum. Açıklanan sayısal verileri içsel tutarsızlıkları ve genel çelişkileri itibariyle ele alıp değerlendirelim.  

2050’de Küresel Ekonomik Düzen Nasıl Değişecek?

Price Waterhouse Coopers (PWC) 2030 ve 2050 yıllarında dünyadaki en güçlü ekonomilerin hangileri olacağına dair tahminlerini yayımladı. "Uzun vadeli görünüm: Küresel ekonomik düzen 2050 yılında nasıl değişecek?" (The World in 2050) adlı Rapor 32 ülkeyi satın alma gücü paritesine (Satın alma gücü paritesi, ekonomistler tarafından belli bir zaman diliminde ülkelerin ekonomik verimlilik ve yaşam standartlarını belirlemek amacıyla kullanılıyor.) göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) bazında sıraladı.

Vergi ve Ceza Borcu 1 Milyon TL Üzerinde Olanlarda Artış

Gelir İdaresi Başkanlığınca her yıl yayınlanan vergi borçluları listesinde yer alan verilere göre, 1 milyon lira ve üzerinde vergi/vergi cezası borcu olan mükellef sayısı ve Devletin alacak tutarı önemli ölçüde artmış gözüküyor.