Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 5

Google Ads

Ekonomi, Maliye

İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında Yürürlükte Bulunan İstihdam Destekleri Nelerdir?

İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 ve Geçici 21. maddeleri ek istihdam sağlanması durumunda sigortalı ve işveren prim desteği, ücret desteği ve ücret stopaj desteği öngörmektedir. Ek istihdamın asgari ücret kadarlık kısmının işverene maliyeti belirli bir süreyle neredeyse sıfırlanmaktadır. Bu yazımızda söz konusu destekler ile ilgili detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Türkiye Dünyanın Kaçıncı Büyük Ekonomisi?

IMF’nin Nisan aynında açıkladığı Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu ve bunun veri seti ekinde (https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx) yer alan verilerden giderek hazırladığımız ekteki listeler bize karşılaştırmalı olarak Türkiye’nin 2000 ve 2019 yıllarında GSYH büyüklüğü olarak dünya sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor. Bu listelerden 2019 yılına ait olanı IMF’nin tahminlerine dayanıyor (tablolardaki GSYH büyüklükleri milyar dolar olarak okunmalı.)